vì biết việc làm của đoàn công tác là đảm bảo cho sức khỏe và đang chấp hành theo chủ trương của thành phố cũng như trên cả nước nên mọi người đều thuận tình và phối hợp rất tốt”. Đại úy Trần Thanh Tâm

Mới nhất