Malaysia phá hủy gần bốn tấn ngà voi

Malaysia phá hủy gần bốn tấn ngà voi

Chính quyền Malaysia đã thiêu hủy gần bốn tấn ngà voi và các sản phẩm ngà voi trị giá khoảng 3,2 triệu đô la vào cuối tháng tư vừa qua.