vừa uống vội ly nước do người dân gần đó mời tổ công tác giữa tiết trời nắng gắt của Thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu hạ

Mới nhất