Hải Dương xuất lô vải đầu tiên, đạt chuẩn quốc tế sang Singapore, Mỹ, Australia

Hải Dương xuất lô vải đầu tiên, đạt chuẩn quốc tế sang Singapore, Mỹ, Australia

Chiều 25/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương và huyện Thanh Hà đã phối hợp tổ chức xuất khẩu lô vải đầu tiên trong năm 2020, đạt chuẩn quốc tế sang thị trường các nước Singapore, Mỹ, Australia.