Vì sao tỉnh Gia Lai vẫn còn 30.752 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được trao cho chủ sử dụng đất?Saophapluat - Ngày 08-7-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai có nhận được Công văn số 849/HĐND-VP của ông Dương Văn Tuấn, đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Chư Sê về nguyên nhân nào vẫn còn 30.752 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chưa được trao cho chủ sử dụng đất?

Trả lời, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Ông Phạm Huy Du, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường(TNMT) cho biết, tính đến ngày 30-12-2019, tổng số giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh là 821.661 GCN, với diện tích hơn 1.005. 749 ha, chiếm tỉ lệ gần 97%. Trong đó, đất hộ gia đình đã cấp được 815. 414 GCN, với diện tích hơn 599.068 ha. Tổng số GCN đã phát, trao cho người SDĐ là 790.909 GCN, chiếm tỉ lệ hơn 96%. Tổng số GCN chưa trao, còn tồn đọng 30.752 GCN, Chiếm gần 4%. Nguyên nhân chưa trao, phát GCN đối với hộ gia đình ,cá nhân là do phần lớn GCN đã cấp nhưng chưa trao cho người SDĐ.

 Vì sao tỉnh Gia Lai vẫn còn 30.752 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được trao cho chủ sử dụng đất?

Khi triển khai thì người SDĐ tự kê khai đăng ký nhưng đến khi các đơn vị tư vấn in GCN thì còn nhiều hồ sơ người sử dụng chưa có nhu cầu nhận GCN và một nguyên nhân khác dẫn đến đang tồn đọng số lượng GCN chưa trao lưu tại UBND cấp huyện. Ông Giám đốc Sở TNMT tỉnh cũng thừa nhận, việc tuyên truyền, vận động, thông báo, công khai các trường hợp đã được cấp GCN cho người SDĐ biết còn hạn chế. Còn có nhiều trường hợp người SDĐ chưa biết mình đã được cấp GCN để đến nhận. Mặt khác, GCN cấp lần đầu thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có sự chỉ đạo quyết liệt để xử lý GCN còn tồn đọng, để xảy ra tình trạng kéo dài nhiều năm.

Giải pháp xử lý

Thực hiện ý kiến của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, ngày 06-7-2020, Sở TNMT tiếp tục có văn bản số 2369/STNMT-ĐKTK đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tuyên truyền, vận động người SDĐ kê khai để nhận GCNQSDĐ; khẩn trương thực hiện trao, phát GCN theo quy định. Đối với những trường hợp chưa trao, phát hành được GCN thì hoàn thành việc lưu trữ, quản lý. Thời gian tới, Sở TNMT sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý triệt để số GCN còn, chưa phát cho người SDĐ; hoàn thành việc trao, phát GCN trước ngày 30-12-2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Giám đốc Sở TNMT tỉnh cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền pháp luật về đất đai, nêu rõ vai trò, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của người SDĐ khi được cấp GCN. Tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại GCN đã đăng ký nhưng chưa trao theo từng nguyên nhân cụ thể để có hướng xử lý từng trường hợp. Thông báo công khai tại UBND cấp xã các trường hợp đã được cấp GCN cho người SDĐ biết đồng thời thành lập tổ công tác để tiếp nhận, hướng dẫn người SDĐ thực hiện các bước tiếp theo để được trao GCN.

Trường hợp GCN đã ký, chưa trao nhưng qua rà soát nếu phát hiện GCN đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng diện tích đất, không đúng mục đích SDĐ, không đúng nguồn gốc và thời hạn SDĐ theo quy định của pháp luật đất đai thì thực hiện việc tiêu hủy, thu hồi GCN và hướng dẫn người SDĐ lập hồ sơ cấp lại GCN theo quy định. Số GCN sau khi xử lý còn lại mà người SDĐ vẫn chưa nhận thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện có trách nhiệm, xác nhận lưu trữ theo quy định.

Sở TNMT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong việc tiếp nhận, tham mưu công tác cấp GCN tại địa phương. Phát hiện và xử lý các trường hợp mua, bán, chuyển nhượng khi chưa có GCN và các giao dịch khác về đất đai trái quy định pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm của người SDĐ.

 V.T


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất