fspin Tỉnh Gia Lai: Qua thanh tra phát hiện sai phạm gần 15 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 5 tỉ đồng - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Tỉnh Gia Lai: Qua thanh tra phát hiện sai phạm gần 15 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 5 tỉ đồngSaophapluat - 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan Thanh tra  các cấp tỉnh Gia Lai đã triển khai công tác theo đúng kế hoạch được phê duyệt và thời hạn pháp luật quy định; hoàn thành các công việc đột xuất do UBND cùng cấp giao.

Tỉnh Gia Lai:  Qua thanh tra phát hiện sai phạm gần 15 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 5 tỉ đồng

Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức

Các kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm qua thanh tra cơ bản chính xác, khách quan, kịp thời và đúng pháp luật. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra tình trạng chồng chéo,trùng lặp, qua 145 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành  phát hiện  sai phạm và  xử phạt hành chính gần 15 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 5 tỉ đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đã kết thúc 08 cuộc tại 22 đơn vị, phát hiện sai phạm số tiền gần 11 tỉ đồng tại 6 đơn vị, kiến nghị thu hồi vào ngân sách hơn 2 tỉ đồng. Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố 60 cuộc theo kế hoạch và đột xuất, kết thúc 41 cuộc ở 75 đơn vị, đã phát hiện 25 đơn vị sai phạm, với số tiền gần 2 tỉ đồng, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Tỉnh Gia Lai:  Qua thanh tra phát hiện sai phạm gần 15 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 5 tỉ đồng

Qua thanh tra đã chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Xuân Tứ, nguyên Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ về tội danh “ Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” - Ảnh: Hoàng Thanh

Thanh tra chuyên ngành 73 cuộc, đối với 754 tổ chức, cơ sở, cá nhân, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 2 tỉ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm nhằm từng bước phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát tài sản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 Tuy nhiên, công tác thanh tra hành chính ở cấp huyện, sở, ngành chưa sâu, kết quả đạt được còn thấp.

Văn Thư  


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất