Lâm Đồng: Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến “tín dụng đen”…Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 6228/UBND-NC về việc, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hình thức chơi huê; giao dịch vay mượn tiền với lãi suất cao; góp vốn, mua bán bất động sản không rõ nguồn gốc, không đúng quy định của pháp luật.

 

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 6228/UBND-NC về việc, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hình thức chơi huê; giao dịch vay mượn tiền với lãi suất cao; góp vốn, mua bán bất động sản không rõ nguồn gốc, không đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Yên, thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1198/TB-TU ngày 23/6/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng; để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hình thức chơi huê; giao dịch vay mượn tiền với lãi suất cao; góp vốn, mua bán bất động sản không rõ nguồn gốc, không đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện các biện pháp chấn chỉnh.

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến “tín dụng đen”…

 UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo chấn chỉnh, giáo dục cán bộ làm đúng quy định pháp luật trong giao dịch dân sự.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh; các sở, ban, nghành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, thanh toán, vay mượn, huy động sử dụng vốn; nghiêm cấm tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, tham gia huê, hụi hoặc lợi dụng hình thức đáo hạn ngân hàng, mua bán bất động sản không rõ nguồn gốc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định. Đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác điều tra, xác minh, truy tố, xét xử đối với các trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại địa phương.

 

Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, mua bán không đúng quy định… để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện.

 

Đức Trần – Đức Trọng- VPĐD Lâm Đồng

 

 

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất