Viết tiếp sai phạm ở Trường Đại học Nha Trang: Giảng viên bị “bóp” tiền dạy ngoài giờMặc dù nhà trường có gần 500 tỉ đồng gửi ngân hàng, nhưng trả tiền giờ giảng dạy cho giảng viên rất “bèo”. Trường Đại học Nha Trang có dấu hiệu của hành vi không chấp hành Thông tư liên tịch số 07/2013, của Bộ GDĐT.

Tiền dạy thêm giờ của giảng viên… quá bèo

Điều 4 Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, áp dụng với trường đại học.

Cụ thể, đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tiền lương 01 giờ dạy

=

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

x

22,5 tuần

Định mức giờ dạy/năm

52 tuần

 

Theo quy định trên, tùy theo giảng viên lương cao, thấp, nhưng ít nhất từ 200.000 – 550.000đ/giờ, bình quân gần 300.000đ/giờ. Thế nhưng, nhiều năm qua trường Đại học Nha Trang trả cho giảng viên là 50.000đ/giờ. Năm học 2017-2018 có sự điều chỉnh tăng lên 60.000đ/giờ. Đối chiếu thông tư 07/2013, Trường Đại học Nha Trang vẫn trả quá thấp lương dạy thêm ngoài giờ cho giảng viên của trường.

Viết tiếp sai phạm ở Trường Đại học Nha Trang:  Giảng viên bị “bóp” tiền giờ dạy ngoài giờ

Đơn giá cơ bản trường Đại học Nha Trang trả cho giảng viên của trường 60.000đ/ 1 giờ dạy ngoài giờ. (Ảnh: Hoài Nam)

 

Quá trình điều tra và thu thập các chứng từ, PV có bảng lương năm 2019 của Trường Đại học Nha Trang trong tay. Toàn bộ trường có 663 cán bộ CNV, tổng số lương 12 tháng là hơn 55 tỉ đồng. Chúng tôi lấy thử lương 12 tháng của hiệu trưởng Trang Sỹ Trung là 289,792 triệu đồng, lấy công thức tính theo quy định của Thông tư 07/2013 thì hiệu Trưởng Trang Sỹ Trung sẽ được hưởng 464.697đ/giờ x 1,5= 697.0455đ/ giờ. Cũng theo công thức tính trên, chúng tôi lấy trường hợp lương thấp nhất của trường là cô Huỳnh Thị Như Thảo (giảng viên khoa kế toán), lương của cô Thảo 12 tháng được 69.236.000đ, tính giờ giảng dạy thêm thì phải được hưởng mức110.955đ/giờ x 1,5 = 166.432/giờ giảng thêm.

Tuy nhiên, hiện nay trường Đại học Nha Trang trả tiền vượt giờ cho giảng viên theo quyết định số 508/TB-ĐHNT ngày 18/9/2018, do Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang ban hành, thì giờ vượt định mức là 60.000đ/giờ.

Nhà trường khẳng định “cao hơn mặt bằng chung”

Trả lời PV về vấn đề trên, hiệu phó Trần Doãn Hùng khẳng định: “Trường Đại học Nha Trang thực hiện thanh toán tiền vượt giờ căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Đơn giá thanh toán cơ bản hiện nay là 60.000đ/giờ. Do đó, tiền thanh toán vượt giờ cho giảng viên của Nhà trường cao hơn mặt bằng chung”.

Để tìm hiểu thêm về Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường như ông Trần Doãn Hùng khẳng định, PV tính thử con số thu học phí từ sinh viên của trường. Trung bình mỗi năm nhà trường tuyển sinh khoảng 4.500 SV. Số SV này sẽ theo học trong 4 năm. Tổng số SV hiện nay theo con số công khai của trường là 14.553 SV. Mỗi SV phải đóng học phí trung bình 10 triệu đồng/năm. Như vậy nhà trường thu tiền học phí khoảng 145 tỉ đồng/năm. Chúng tôi lấy tổng số tiền lương là 550 triệu đồng/tháng, thì riêng tiền lương của năm 2019 hơn 55 tỉ đồng/năm. Tiền giảng dạy ngoài giờ hơn 14 tỉ đồng/năm. Cộng tất cả các khoản khác thì nhà trường có con số thu vào khoảng 145 tỉ đồng, còn con số chi ra hơn 116 tỉ đồng (dư khoảng 30 tỉ đồng/năm).

Viết tiếp sai phạm ở Trường Đại học Nha Trang:  Giảng viên bị “bóp” tiền giờ dạy ngoài giờ

Đại diện trường Đại học Nha Trang làm việc với PV báo Pháp Luật Việt Nam

 

Trong buổi làm việc với PV báo Pháp Luật Việt Nam cũng công văn của nhà trường trả lời báo, trường Đại học Nha Trang khẳng định “thanh toán tiền vượt giờ căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật” là chưa đúng. Về quy chế chi tiêu nội bộ của trường cũng không đúng vì việc “thu vào lớn hơn phần chi ra rất nhiều”. Rõ ràng mỗi năm trường Đại học Nha Trang dư ra khoảng 30 tỉ đồng, số tiền này chính là số tiền của những giảng viên của trường, họ bị “bóp” trung bình 2/3, đây là số tiền giảng dạy ngoài giờ mà họ phải được nhận theo Thông tư liên tịch số 07/2003 của Bộ GDĐT…. (còn tiếp).

Hoài Nam
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất