Tăng cường nguồn nhân lực để phục vụ công tác xét nghiệm đảm bảo xong trước ngày 12/8Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 06/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng BCĐ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường nguồn nhân lực để phục vụ công tác xét nghiệm đảm bảo xong trước ngày 12/8

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng BCĐ giao Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Tài chính lập dự toán bổ sung nguồn kinh phí để mua bổ sung test, kít xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế và quần áo phòng hộ cá nhân phục vụ công tác phòng chống dịch, báo cáo UBND Thành phố trước 14h00, ngày 07/8/2020, để báo cáo Thường trực HĐND Thành phố.

Giao Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý chỉ đạo Sở Y tế chủ động phối hợp các cơ sở y tế ngoài công lập và Trung ương trên địa bàn có đủ năng lực xét nghiệm đã được Bộ Y tế công nhận, đế ký hợp đồng với các đơn vị về quy trình tiếp nhận mẫu, trả kết quả, hình thức thanh toán.

Giao Sở Y tế chỉ đạo, điều động nhân viên tại các khoa xét nghiệm đã được đào tạo, đủ năng lực thực hiện xét nghiệm tại các đơn vị trong ngành điều động về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố hỗ trợ công tác xét nghiệm.

Chỉ đạo các đơn vi khám, chữa bệnh trực thuộc kích hoạt, khởi động lại, thực hiện nghiêm túc quy trình khám, chữa bệnh của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19; Thành lập Tổ kiểm tra đi kiểm tra công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế; Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Phân bổ kinh phí cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung các vật tư tiêu hao, trang thiết bị phòng hộ bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch; Chỉ đạo các Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tham mưu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã ra Quyết định cách ly tại nhà đối với những trường hợp đi từ vùng có dịch về Hà Nội chưa đủ 14 ngày.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố chủ động mượn 07 máy xét nghiệm PCR để xét nghiệm những trường hợp đi từ Đà Nẵng về Hà Nội từ ngày 15/7/2020 đến 28/7/2020; Chủ động xây dựng Kế hoạch mua bổ sung test xét nghiệm, vật tư tiêu hao để phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19; Tăng cường nguồn nhân lực để phục vụ công tác xét nghiệm, đảm bảo xong trước ngày 12/8/2020.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các thủ tục thanh toán đối với số test xét nghiệm đã sử dụng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã ban hành Quyết định cách ly tại nhà đối với những trường hợp đi từ Đà Nẵng về Hà Nội chưa đủ 14 ngày.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất