Quảng Ninh: Công ty Hằng Hải Long kêu cứu vì chưa nhận được tiền từ dự án bê tông hóa đường trục thôn.Công ty TNHH Hằng Hải Long (công ty Hằng Hải Long) cho rằng, Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Thái Linh (Công ty Thái Linh) đã không trả số tiền hơn một tỷ cho họ, mặc dù công ty này đã “rút” khỏi dự án “Bê tông hóa tuyến đường trục thôn vào xóm Khe Cháy, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh”.

Quảng Ninh: Công ty Hằng Hải Long kêu cứu vì chưa nhận được tiền từ dự án bê tông hóa đường trục thôn.

Đoạn đường thuộc dự án Bê tông hóa tuyến đường trục thôn vào xóm Khe Cháy, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh đang được thi công lại sau khi công ty Thái Linh "rút" khỏi dự án này một thời gian dài.

Trong đơn kêu cứu của Công ty Hằng Hải Long cho biết, ngày 20/9/2019, công ty Hằng Hải Long ký hợp đồng với công ty Thái Linh – đại diện là bà Nguyễn Thị Làn, để cung cấp vật liệu thi công dự án “Bê tông hóa tuyến đường trục thôn vào xóm Khe Cháy, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh”.

Dự án trên thuộc Gói thầu số 01: Xây lắp + dự phòng thuộc dự án Bê tông hóa tuyến đường trục thôn vào xóm Khe Cháy, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (nay thuộc thành phố Hạ Long), vốn Chương trình 135 và các khoản huy động hợp pháp khác (Đã được phân bổ 4.000 triệu đồng tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/3/2019), với dự toán gói thầu 7.607.759.000 VND (Bảy tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn). Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ.

Quảng Ninh: Công ty Hằng Hải Long kêu cứu vì chưa nhận được tiền từ dự án bê tông hóa đường trục thôn.

Giấy ghi tổng số tiền nợ, nhưng đến nay Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Thái Linh chưa trả cho Công ty TNHH Hằng Hải Long.

Do huyện Hoành Bồ đã sáp nhập và thành phố Hạ Long hồi đầu năm 2020, nên dự án trên hiện nay đang thuộc quản lý của Ban Quản lý dự án công trình thành phố Hạ Long. Những người làm việc ở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ nay vẫn tiếp tục làm việc cho Ban Quản lý dự án công trình thành phố Hạ Long.

Công ty Hằng Hải Long là một công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình dân dụng nên khi biết công ty Thái Linh là nhà thầu phụ, trực tiếp phụ trách thi công công trình cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ (nay đã sáp nhập vào Ban Quản lý dự án công trình thành phố Hạ Long), nên công ty Hằng Hải Long đã liên hệ và hợp tác.

“Sau hơn 3 tháng thực hiện chuyên chở và cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Thái Linh để thực hiện dự án, công ty Thái Linh nợ chúng tôi tổng số tiền 1.234.398.333 đồng (một tỷ, hai trăm ba tư triệu, ba trăm chín mươi tám nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng), và đến nay vẫn chưa trả. Điều đáng nói là từ khi công ty Thái Linh biến mất đến nay, công trình thi công đã phải tạm dừng một thời gian dài, nay đột nhiên có nhà thầu khác lại tiếp tục thi công con đường này để đảm bảo tiến độ nghiệm thu của tỉnh Quảng Ninh.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo có tổ chức, mạo danh đơn vị nhà nước để đứng ra lừa dân cũng như  dùng hình thức thầu chính thầu phụ để lừa tỉnh nghiệm thu bỏ túi quỹ công. Hiện nay công ty Thái Linh đã dừng làm công trình, và được chuyển cho đơn vị khác thi công”, đơn kêu cứu nêu rõ.

Qua báo chí, Công ty Hằng Hải Long mong Ban Quản lý dự án công trình thành phố Hạ Long vào cuộc làm rõ vấn đề này, cũng như yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Thái Linh phải trả số tiền đã nợ.

PV
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất