Hà Nội: Khẩn trương rà soát công tác quản lý đê điều, hộ đê năm 2020Trong nội dung Công văn số 6865/VP-KT ban hành ngày 17/7, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện ý kiến của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) về hoạt động liên quan đến đê điều.

Hà Nội: Khẩn trương rà soát công tác quản lý đê điều, hộ đê năm 2020

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) về việc thông báo kết quả thực hiện dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai, kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều và công tác quản lý đê điều năm 2020 (tính đến ngày 31/7/2020). Trong đó cho biết, về kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2020, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã phê duyệt kế hoạch; dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư; phê duyệt dự án; khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các tỉnh, thành phố; còn một số địa phương đang tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để trình thẩm định, phê duyệt.

Theo Tổng cục Phòng, chống thiên tai, số liệu báo cáo của các địa phương từ đầu năm đến nay, tổng số vụ vi phạm xảy ra không nhiều, tuy nhiên kết quả xử lý vi phạm còn hạn chế. Đề nghị các địa phương kiểm tra rà soát, báo cáo đầy đủ số liệu đúng thực trạng tình hình vi phạm trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều, tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020. Đồng thời, tổ chức xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, đồng thời, tăng cường xử phạt vi phạm hành chính về đê điều nhất là những vụ vi phạm mới phát sinh; thông báo rộng rãi kết quả chỉ đạo, xử lý đến người dân tạo sự đồng thuận; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều tới các tổ chức, cá nhân…

Tổng cục Phòng, chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo các chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, chi cục thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động liên quan đến đê điều bảo đảm thực hiện đúng nội dung được cấp phép, an toàn chống lũ của đê; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp bách, xung yếu đê điều phòng chống thiên tai và kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2020 theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT tổng hợp, rà soát, thực hiện, báo cáo theo quy định.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất