fspin Đề xuất sửa đổi 12 nhóm dịch vụ xuất, nhập khẩu - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Đề xuất sửa đổi 12 nhóm dịch vụ xuất, nhập khẩuThông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những năm qua danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam (VCITS 2011) ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy tốt vai trò trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và thống kê.

Đề xuất sửa đổi 12 nhóm dịch vụ xuất, nhập khẩu

Ảnh minh họa

Cụ thể, việc áp dụng danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 giúp thống kê từ thu thập thông tin đến biên soạn các kịch bản kinh tế theo lĩnh vực xuất, nhập khẩu dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế trong nước cũng như so sánh khu vực và quốc tế.

Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 không những được áp dụng trong quản lý, thống kê mà còn được các Bộ, ngành khác sử dụng như: Ngân hàng Nhà nước trong thống kê Cán cân thanh toán quốc tế; Bộ Công Thương, các Bộ quản lý chuyên ngành trong đàm phán hội nhập và thực hiện cam kết quốc tế về dịch vụ, sử dụng để đàm phán và trong công tác quản lý ngành, lĩnh vực; Cơ quan Thống kê các cấp, thống kê cơ sở trong thống kê tài khoản quốc gia; thống kê xuất, nhập khẩu dịch vụ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCITS 2011 gồm 12 nhóm dịch vụ được chi tiết thành các phân nhóm, sản phẩm dịch vụ với mã hóa 4 chữ số. Trong 12 nhóm này, 11 nhóm (trừ dịch vụ Logistic) sử dụng toàn bộ nội dung và mã 3 chữ số của danh mục EBOPS, sau đó chi tiết thêm một chữ số nhằm phù hợp yêu cầu của nước ta.

Tuy nhiên, sau 9 năm áp dụng, phân nhóm của VCITS 2011 cần phải sửa đổi để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về thông tin thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán, hội nhập, công tác thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ cần phải được nâng cao, đảm bảo tính so sánh và các chuẩn mực quốc tế.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra Dự thảo đề xuất Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm 12 nhóm dịch vụ sau:

1. Dịch vụ gia công;

2. Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác;

3. Dịch vụ vận tải;

4. Dịch vụ du lịch và dịch vụ đi lại khác;

5. Dịch vụ xây dựng;

6. Dịch vụ bảo hiểm và hưu trí;

7. Dịch vụ tài chính;

8. Phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ;

9. Dịch vụ máy tính, thông tin và viễn thông;

10. Dịch vụ kinh doanh khác;

11. Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí;

12. Hàng hóa, dịch vụ Chính phủ chưa phân loại ở nơi khác.

Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi được tiến hành trên cơ sở nghiên cứu danh mục dịch vụ mở rộng trong cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản năm 2010 (EBOPS 2010) và đảm bảo tương thích với Tài khoản quốc gia 2008 (SNA 2008), Cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản 6 (BPM6).

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất