fspin Đắk Lắk: Lựa chọn và giới thiệu 6 nhân sự lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Đắk Lắk: Lựa chọn và giới thiệu 6 nhân sự lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủySaophapluat - Sáng 24/8, tại Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để hoàn thiện nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa mới.

Cụ thể, Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) về việc triển khai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia các chức danh của UBKT Tỉnh ủy.

Đắk Lắk:  Lựa chọn và giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra là nhiệm vụ quan trọng

Trước đó, ngày 31/7, BTV Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện quy trình các bước để giới thiệu nhân sự tái cử tham gia các chức danh của UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, 7 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được hội nghị các bước tín nhiệm giới thiệu tái cử tham gia UBKT Tỉnh ủy gồm: 1 phó chủ nhiệm, 4 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm chức. UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn khuyết 4 ủy viên, gồm: 1 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm và 1 ủy viên chuyên trách.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thực hiện quy trình các bước đối với 6 nhân sự lần đầu tham gia UBKT Tỉnh ủy do Tiểu ban Nhân sự thông qua trước đó. Qua đó hoàn thiện 13 nhân sự đủ điều kiện tham gia UBKT Tỉnh ủy để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bầu 11 đồng chí vào UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia UBKT Tỉnh ủy là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để hoàn thiện nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi báo cáo Trung ương xem xét, phê duyệt. Các đồng chí trong danh sách giới thiệu lần đầu tham gia UBKT Tỉnh ủy là những người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, đã được Tiểu ban Nhân sự, BTV Tỉnh ủy xem xét, đánh giá, cân nhắc thận trọng, bảo đảm định hướng nhân sự phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Tự Lập


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất