Thời gian Nhận hồ sơ Vinh danh bảo tồn loài hoang dã đến hết năm 2020Các cá nhân, tổ chức tham gia xét chọn vinh danh tổ chức, cá nhân có thành tích về bảo tồn loài hoang dã từ năm 2010 - 2020 gửi hồ sơ từ nay đến ngày 31/12/2020.

Tổng cục Môi trường cho biết, các cá nhân, tổ chức tham gia xét chọn vinh danh tổ chức, cá nhân có thành tích về bảo tồn loài hoang dã từ năm 2010 - 2020 gửi hồ sơ từ nay đến ngày 31/12/2020. Lễ công bố, vinh danh dự kiến tổ chức hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày Đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2021.

Thời gian nhận hồ sơ vinh danh bảo tồn loài hoang dã

 Nhận hồ sơ vinh danh bảo tồn loài hoang dã hết năm 2020

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BTNMT về việc Tổ chức và kèm theo Thể lệ Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã (2010-2020).

Chương trình được tổ chức nhằm ghi nhận, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn từ 2010-2020 (thập niên Đa dạng sinh học của toàn thế giới); khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục cống hiến cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo tồn các loài hoang dã và nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của cộng đồng về đa dạng sinh học Việt Nam cũng như đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học của nước ta trong thời gian tới.

Cá nhân, tổ chức tham gia Chương trình phải có công trình, đề tài, dự án nghiên cứu phát hiện mới về một hoặc nhiều loài động vật, thực vật hoang dã; đóng góp về bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học tại Việt Nam được công bố trên các tạp chí quốc tế hoặc trong nước (thuộc danh mục tạp chí ISI); có sáng kiến, giải pháp được áp dụng thành công trong công tác bảo tồn các loài hoang dã được cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi áp dụng sáng kiến, giải pháp xác nhận.

Tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình không vi phạm pháp luật và không có tranh chấp, khiếu kiện về đăng ký bản quyền. Tác giả, công trình khoa học chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tranh chấp bản quyền hoặc vi phạm bản quyền.

Hồ sơ được xét chọn, vinh danh của tổ chức, cá nhân phải đảm bảo một trong các tiêu chí sau: Một là, đối với nghiên cứu phát hiện loài mới, số lượng các công bố về việc phát hiện loài mới lần đầu tiên cho khoa học ở Việt Nam; Kết quả nghiên cứu đóng góp cho công tác bảo tồn loài, phát triển bền vững đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Hai là, đối với sáng kiến, giải pháp về bảo tồn loài hoang dã, số lượng sáng kiến, giải pháp về bảo tồn các loài hoang dã; Mức độ đóng góp cho việc xây dựng chính sách mới về bảo tồn loài, các mô hình bảo tồn tại chỗ, gây nuôi bảo tồn, cứu hộ… nhằm bảo tồn hiệu quả loài hoang dã.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất