Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025Saophapluat - Sáng ngày 15-9-2020, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đồng chủ trì cuộc họp. Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Mặt  trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Thông tin - Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên thường trú cơ quan báo chí trung ương, ngành, địa phương đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến dự  buổi họp báo đông đủ.

Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Lê Phan Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (người ngồi giữa) chủ trì cuộc họp báo

Ông Trần Đình Hiệp, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 như: Thời gian tổ chức, nội dung, chương trình và thành phần đại biểu tham dự Đại hội.

Ông Trần Đình Hiệp cũng cho người dự họp báo biết công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3,5 ngày, bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 30-9-2020 tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku, dự kiến hơn 400 đại biểu tham dự, trong đó có 350 đại biểu chính thức.

Ông Trần Đình Hiệp cũng nhấn mạnh Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội gồm 3 phần. Phần thứ nhất, tập trung đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, sẽ làm rõ những thành tựu đạt được, các hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; về quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; về thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; về xây dựng chính quyền; về hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đánh giá tổng quát về những thành tựu đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Phần thứ hai, Dự thảo báo cáo làm rõ quan điểm, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 -2025, trong đó đưa ra dự báo bối cảnh, tình hình; nêu quan điểm phát triển, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu. Về kinh tế, tăng trưởng kinh tế tăng bình quân hằng năm 8,6% trở lên. GRDP theo giá hiện hành đến năm 2025 đạt 79,5 triệu đồng/người/ năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 29,89 %; công nghiệp - xây dựng 31,22%; dịch vụ 35,40%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hằng năm 12,89%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 9-10%. Kim nghạch xuất khẩu bình quân hằng năm 7,94%, kim nghạch nhập khẩu tăng bình quân hằng năm 5,92%. Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 0,8-1%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 120 xã trở lên. Số địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 10 địa phương. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm đạt 1,1%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 95%, số bác sỹ/vạn dân đạt 9 bác sỹ; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 68%. Về môi trường, diện tích trồng rừng mới 40 ngàn ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,75%. Tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98%. Về xây dựng Đảng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt 3% trở lên so với đầu nhiệm kỳ (tương đương 1.800 đảng viên trở lên/ năm và 9.000 đảng viên trở lên/nhiệm kỳ).

Phần thứ ba, nhiệm vụ và giải pháp trên các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ Đại hội XVI, Đảng bộ tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện 04 chương trình trọng tâm sau: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung xây dựng kết cầu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về nhân sự, Đại hội sẽ bầu 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, giảm 02 đồng chí so với nhiệm kỳ trước.

Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, phóng viên cũng đặt nhiều câu hỏi xung quanh việc phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua và những vấn đề nổi cộm về công tác tổ chức như: Đưa 2 ông trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị Trung ương kỷ luật cảnh cáo quy hoạch bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới.. Ông Huỳnh Quang Thái, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định việc đưa vào quy hoạch 2 ông trong Ban Thường vụ Tỉnh bị Trung ương kỷ luật Cảnh cáo vào quy hoạch bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa tới là hoàn toàn đúng quy định, với điều kiện nếu trúng cử, 2 ông kể trên không được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chuyển công tác khác.

Thông qua cuộc họp báo, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền trên báo chí để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tin và ảnh: Văn Thư - Chu Lâm


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất