fspin Điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND, về điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, đối tượng điều tra xã hội học đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở (gọi chung là Sở) bao gồm 5 đối tượng: Đại biểu HĐND thành phố; CB, CC, VC thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã (gọi chung là huyện) bao gồm 5 đối tượng: Đại biểu HĐND cấp huyện; CB, CC, VC thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC.

Thời gian điều tra từ tháng 9/2020 đến ngày 30/11/2020; thời kỳ thu thập thông tin về công tác cải cách hành chính của các đơn vị phát sinh từ 01/01/2020 đến 30/11/2020. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của các ngành, các cấp, của người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. Xác định được điểm điều tra xã hội học, kết quả thành phần cấu thành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trong năm 2020.

Bên cạnh đó, thu thập những thông tin, lấy ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về công tác cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố năm 2020, từ đó có cơ sở để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục điểm yếu, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của thành phố nói chung, từng đơn vị nói riêng trong thời gian tới.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được điều tra xã hội học chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch điều tra được thành phố phê duyệt, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ hoạt động điều tra bảo đảm chất lượng và tiến độ. Tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trên cơ sở bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã ban hành theo quy  định. Sử dụng các hình thức thu thập thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị; thông tin thu thập được phản ánh xác thực và khách quan về thực trạng tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính của các đơn vị…

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất