fspin Gia Lai: Tòa án xử bác yêu cầu khởi kiện khi không có căn cứ - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Gia Lai: Tòa án xử bác yêu cầu khởi kiện khi không có căn cứSPL - Năm 1990, gia đình bà Đinh Thị Thủy, ngụ tại 126 Hoàng Quốc Việt, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, mua thửa đất của ông Nguyễn Văn Xê, thửa đất có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất tại Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1989 và Trích lục vị trí giao đất xây dựng ngày 15/7/1989 của Sở Xây dựng Gia Lai - Kon Tum.

Gia Lai: Tòa án xử bác yêu cầu khởi kiện khi không có căn cứ

Trích lục vị trí giao đất xây dựng cho ông Nguyễn Văn Xê năm 1989 là diện tích đất gia đình ông Ngô Quang Bình và bà Đinh Thị Thủy nhận sang nhượng

Như vậy, thửa đất của gia đình bà Thủy có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003: Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Cộng hòa XHCNVN. Thửa đất có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.

Thửa đất khi bà Thủy nhận sang nhượng có ranh giới tại Trích lục ngày 15/7/1989 và hiện trạng thực tế năm 1990 là: phía Đông giáp đất ông Thuận, phía Tây giáp đường đất, phía Nam giáp đất ông Khôi và phía Bắc giáp đường đất.

Năm 2003, ông Đoàn Liêm trú tại 301 đường Cách Mạng Tháng Tám,  phường Hoa Lư, T.P Pleiku đã chiếm phần diện tích về phía bắc của gia đình bà Thủy và khai báo đấy là thửa đất ông Liêm cùng đồng đội khai phá từ năm 1987. Phần đất ông Liêm chiếm đoạt nằm trong ranh giới thửa đất bà Thủy nhận sang nhượng có Trích lục ngày 15/7/1989 của Sở Xây dựng kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1989 của UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum và ranh giới Nhà nước xác định trước khi giao đất phía Bắc giáp đường đất nay là đường hẻm số 7 đi khu dân cư.

Gia Lai: Tòa án xử bác yêu cầu khởi kiện khi không có căn cứ

Căn nhà của gia đình ông Đoàn Liêm xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm của gia đình ông Ngô Quang Bình và bà Đinh Thị Thủy

Bà Thủy có đơn khởi kiện ông Đoàn Liêm về việc chiếm đất và ngày 30/6/2020 TAND T.P Pleiku ban hành bản án số 24/2020/DS-ST “Tranh chấp đất đai” bác yêu cầu của bà Thủy. Tòa án bác yêu cầu khởi kiện khi các chứng cứ, tài liệu của bà Đinh Thị Thủy nộp và trình bày tại Tòa án đầy đủ pháp lý và chứng minh thửa đất hiện nay ông Đoàn Liêm không phải khai phá từ năm 1987 mà thuộc quyền sử dụng đất của bà Thủy tại Trích lục ngày 15/7/1989 của Sở Xây dựng kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1989 của UBND tỉnh Gia Lai- Kon Tum được UBND thành phố Pleiku chứng nhận ngày 26/7/2002. Tại Tòa, bà Thủy trình bày theo Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1987, cơ quan có thẩm quyền không chứng nhận biến động về phía bắc, vì vậy bà Thủy yêu cầu Tòa án trả lại phần đất ranh giới phía bắc Nhà nước đã giao cho gia đình bà tại Trích lục ngày 15/7/1989, phía bắc giáp đường đất, không giáp đất ông Liêm.

Tại tòa, ông Đoàn Liêm không đưa ra được chứng cứ pháp lý để chứng minh thửa đất hiện nay đang sử dụng có nguồn gốc là khai phá từ năm 1987, và sử dụng liền kề với thửa đất ông Nguyễn Văn Xê khi Nhà nước giao đất cho ông Xê vào năm 1989. Các chứng cứ ông Liêm nộp và trình bày tại Tòa: Biên bản xác định ranh giới thửa số 45 do Trung tâm kỹ thuật địa chính lập ngày 16/9/1997 chủ sử dụng được đất vắng chủ chỉnh sửa lại thành chủ sử dụng đất Đoàn Liêm (photo không công chứng) và Đơn trình bày ngày 08/11/2019, ông Liêm cùng đồng đội là những người làm chứng tham gia cuốc đất cho ông Liêm từ năm 1987 (không có cơ quan thẩm quyền xác nhận). Hai tài liệu chứng cứ nêu trên không đúng quy định tại Điều 95 Bộ Luật Tố tụng Dân sự, nhưng lại được TAND T.P Pleiku chấp nhận.

Bản án số 24/2020/DS-ST ngày 30/6/2020, TAND T.P Pleiku nêu 14 nhận định tại các luận điểm từ 4 đến 14 để đưa ra căn cứ khẳng định yêu cầu của bà Đinh Thị Thủy không có cơ sở và không được Tòa án chấp nhận. Qua nội dung của bản án và các chứng cứ bà Thủy đưa ra và trình bày cho Tòa soạn báo, chúng tôi nhận thấy Bản án số 24 có những bất thường như sau:

Tòa án xác định thửa đất bà Thủy nhận sang nhượng của ông Xê có Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1989, nhưng không xem xét thửa đất bà Thủy nhận sang nhượng từ ông Xê có Trích lục vị trí giao đất xây dựng ngày 15/7/1989 kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1989 ranh giới phía Bắc giáp đường đất (luận điểm số 4).

Tại Luận điểm số 5: Tòa án nêu Bản đồ phường Hoa Lư - Tờ số 44 được Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Gia Lai ký ngày 30/12/1997 lưu tại Trung tâm Công nghệ Thông Tin cung cấp thể hiện diên tích đang tranh chấp có số thửa 45 nhưng bản đồ nàylưu tại UBND phường Hoa Lư lại thể hiện thửa số 45 đứng tên ông Đoàn Liêm.

Luận điểm số 6, Tòa án đưa ra 03 chứng cứ, gồm Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa số 45 do Trung tâm kỹ thuật địa chính lập ngày 16/9/1997 lưu tại Trung tâm Công nghệ Thông tin cung cấp thể hiện chủ sử dụng đất vắng chủ. Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất số 47 do Trung tâm kỹ thuật địa chính lập ngày 16/9/1997, chủ sử dụng đất là ông Ngô Quang Bình ranh giới phía Bắc giáp đất màu và Trích lục vị trí giao đất xây dựng kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1987 của UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum lại thể hiện phía Bắc giáp đất ông Mãi.

Với chứng cứ Trích lục ngày 15/7/1989, Tòa án cho rằng: Tòa đã xác minh tại địa phương nhưng không xác định được ông Mãi là ai nên không đưa ông Mãi vào tham gia tố tụng? Trong hồ sơ cấp đất của ông Nguyễn Văn Xê, có giấy vẽ thực tế thửa đất thể hiện phía Bắc giáp ranh đường đất và giáp đất ông Mãi, nhưng không được Tòa xem xét và cho rằng đây là tài liệu chứng cứ không hợp pháp? Vì vậy Tòa án tự xác định ranh giới phía Bắc giáp đất ông Mãi, không phải giáp đường đất như Giấy vẽ thực tế thửa đất có trong hồ sơ cấp đất của ông Nguyễn Văn Xê. Với lập luận thiếu cơ sở như vậy, Tòa án đã bác bỏ Trích lục ngày 15/7/1989 kèm QĐ số 124/QĐ-UB ngày 15/7/1989 của UBND tỉnh Gia Lai -Kon Tum có ranh giới Nhà nước xác định trước khi giao đất cho ông Xê phía Bắc giáp đường đất.

Sau khi nhận được Bản án số 24/2020/DS-ST ngày 30/6/2020, bà Thủy đã tự đi xác minh và được biết ông Mãi hiện đang sinh sống tại nhà số 65 đường Phan Đình Giót, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, ông Mãi đã sao lục hồ sơ cấp đất cho bà Thủy, có Quyết định số 530/QĐ-UB ngày 01/9/1988 và trích lục ngày 01/7/1988, thể hiện phía Nam đất ông Mãi giáp đường quy hoạch, phù hợp với giấy vẽ thực tế thửa đất trong hồ sơ cấp đất của ông Nguyễn Văn Xê năm 1989 phía bắc giáp đường đất.

Gia Lai: Tòa án xử bác yêu cầu khởi kiện khi không có căn cứ

Theo trích lục đất bà Trịnh Thị Kim - vợ ông Mãi thì đất ông Mãi giáp đường quy hoạch, Tòa sơ thẩm lại cho giáp đất ông Nguyễn Văn Xê để bác bỏ trích lục ngày 15-7-1989

Với cách đưa ra chứng cứ và nhận định “khó hiểu” như vậy, Tòa án đã công nhận diện tích đang tranh chấp hiện nay ông Đoàn Liêm đang sử dụng thuộc thửa đất số 45. Địa chính phường Hoa Lư đã lấy Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa số 45 do Trung tâm kỹ thuật địa chính lập ngày 16/9/1997 có chủ sử dụng đất vắng chủ và tự ý sửa từ vắng chủ thành chủ sử dụng đất là Đoàn Liêm. Thửa đất ông Liêm đang sử dụng nằm trong Trích lục vị trí giao đất xây dựng ngày 15/7/1989 và thuộc quyền sử dụng đất của gia đình ông Bình bà Thủy từ ngày 26/7/2002.

Chứng cứ của ông Đoàn Liêm cung cấp cho Tòa án không đúng quy định tại Điều 95 Luật Tố tụng Dân sự năm 2015 lại được Tòa án công nhận, còn chứng cứ pháp lý là Trích lục vị trí giao đất ngày 15/7/1989 kèm Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1989 của UBND tỉnh Gia Lai-Kon Tum giao cho ông Xê và Hợp đồng số 02 lập ngày 18/6/2002 được UBND thành phố Pleiku công nhận thuộc quyền sử dụng đất của bà Thủy từ ngày 26/7/2002 thì Tòa án không công nhận.

 Ông Ngô Quang Bình lập Biên bản xác nhận không có tranh chấp các hộ lân cận ngày 31/1/2010 trong đó có hộ ông Đoàn Liêm, Tòa án kết luận: Điều đó cho thấy mặc nhiên ông Bình đã thừa nhận diện tích đang có tranh chấp hiện nay là của ông Đoàn Liêm. Tại phiên tòa, bà Thủy trình bày: Việc ông Bình ký không tranh chấp là để chứng minh hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận nộp ngày 24/9/2008, đáp ứng yêu cầu tại Điều 49 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ: Đất không có tranh chấp”.

 Ông Bình không chuyển nhượng, tặng cho ông Liêm diện tích đất về phía Bắc (thửa số 45) sao lại dẫn tới có sự thay đổi ranh giới? Vì vậy, Tòa án kết luận ông Bình ký không tranh chấp là đã thừa nhận diện tích đang tranh chấp hiện nay là của ông Đoàn Liêm là trái với quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2013.

Thửa đất nhận sang nhượng của ông Xê là tài sản chung của vợ chồng ông Bình và bà Thủy tạo lập nên, không phải tài sản riệng của ông Bình, vì vậy việc ông Bình ký không tranh chấp ngày 31/10/2010 dẫn đến  bị Tòa án thay mặt ông Bình thừa nhận diện tích đang có tranh chấp hiện nay là của ông Đoàn Liêm, vi phạm đến quyền định đoạt tài sản của bà Thủy tại Điều 213 Bộ Luật Dân sự số 91 năm 2015 quy định: “ Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung”.

Nguyên nhân gia đình ông Bình bà Thủy bị ông Liêm chiếm đất là do các bộ phận quản lý đất đai khi triển khai công tác quản lý đất đai đã thực hiện trái quy định của Nhà nước, với sai phạm: Biên bản giải quyết tranh chấp đất ngày 27/5/1997 của ông Huỳnh Văn Trà cán bộ tư pháp phường Hoa Lư và ông Lê Huy Phong cán bộ quản lý nhà đất Sở Xây dựng không đúng quy định tại Khoản 11 Mục I Thông tư 278 ngày 07/3/1997 của TC-ĐC;việc Địa chính phường Hoa Lư, chỉnh sửa bản lưu tại UBND phường Hoa Lư của Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa số 45 có chủ sử dụng đất vắng chủ sửa thành chủ sử dụng đất Đoàn Liêm và Bản đồ địa chính tại phường Hoa Lư có ghi tên Đoàn Liêm không đúng quy định tại Quyết định 499 QĐ/ĐC ngày 27 tháng 7 năm 1993 và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16 tháng 3 năm 1998 của Tổng cục Địa chính, các việc làm này đã tiếp tay cho ông Liêm chiếm đất của gia đình ông Bình và bà Thủy.

Khi gia đình bà Thủy thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không hiểu vì sao Phòng Địa chính - Nhà đất thành phố dựa trên quy định nào đã lập trích lục bản đồ ngày 01/7/2002, chia tách thửa đất của ông Nguyễn Văn Xê thành thửa số 45, 47 và 47a (trong hồ sơ lưu tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất không có hồ sơ xin chia tách thửa đất của ông Nguyễn văn Xê). Tại Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/91989 và Trích lục vị trí giao đất diện tích 475 đất ở được Nhà nước đặt tại vị trí tính từ phía Bắc giáp đường đất tới phía Nam. Trích lục bản đồ ngày 01/7/2002, Phòng Địa chính – Nhà đất dịch chuyển toàn bộ diện tích 475 m2 đất ở đặt vào vị trí thửa số 47 và 47a. Do vậy, thửa số 45 có vị trí diện tích 475m2 đất ở được Phòng Địa chính - Nhà đất “hô biến” thành đất nông nghiệp.

Năm 2008, gia đình bà Thủy nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Pleiku ông Lê Huy Phong giám đốc và cũng là người giải quyết khiếu nại tại Biên bản làm việc ngày 27/5/1997 đã không thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhận số BA 562523 ngày 15/6/2010 cho gia đình bà Thủy như sau: Không lập Sơ đồ trích lục thực trạng nhà đất khi người sử dụng đất có đơn xin cấp Giấy chứng nhận, mà sử dụng Sơ đồ trích lục của Địa chính phường Hoa Lư lập từ năm 2006, để trình UBND TP Pleiku cấp Giấy chứng nhận BA 562523 ngày 15/6/2010 là trái với quy định tại Điều 14 Nghị định 88 /2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ. Thửa đất gia đình bà Thủy xin cấp giấy chứng nhận có QĐ số 124 ngày 09/9/1989 và Trích lục ngày 15/7/1989 là giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai, ranh giới thửa đất được xác định phía Bắc giáp đường đi khu dân cư, trên QĐ số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1989 cơ quan có thẩm quyền không chứng nhận biến động ranh giới phía Bắc nhưng không hiểu vì sao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định ranh giới thửa đất phía Bắc giáp đất ông Liên là trái với quy định tại tiết a điểm 6 Khoản 6 Mục I Thông tư số 09/2007/TT-TNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên - Môi Trường.

Hiện tại thửa đất ông Đoàn Liêm đang sử dụng chưa được UBND TP Pleiku công nhận quyền sử dụng đất vì nguồn gốc đất của ông Liêm là chiếm đoạt phần diện tích thửa số 45 (diện tích này nằm trong ranh giới của Trích lục ngày 15/5/1989 có Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 09/9/1989 của UBND tỉnh Gia Lai -Kon Tum và thuộc quyền sử dụng đất của gia đình bà Thủy).

Qua sự việc trên, chúng tôi đề nghị TAND tỉnh Gia Lai xem xét lại Bản án số 24/2020/DS-ST một cách công tâm, thấu tình, đạt lý trên các chứng cứ tài liệu hợp pháp để trả lại sự công bằng và đem lại niềm tin vào cán cân công lý. Đồng thời đề nghị UBND thành phố Pleiku, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai xem xét lại những việc làm không đúng quy định trong lĩnh vực quản lý đất đai của địa chính phường Hoa Lư, Phòng Địa chính - Nhà đất thành phố Pleiku thời kỳ năm 2002 và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Pleiku thời kỳ năm 2010, là nguyên nhân khởi kiện đòi đất của gia đình bà Thủy.

T.Đ


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất