Ninh Thuận sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 - 28/10 với sự tham gia của 349 đại biểu chính thức và 68 đại biểu khách mời.

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Trứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 - 28/10 với sự tham gia của 349 đại biểu chính thức và 68 đại biểu khách mời.

Ninh Thuận sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các trục đường chính của TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) được trang trí, tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước”.

Đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận có 11/11 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng văn kiện trình Đại hội, đảm bảo chặt chẽ, có chất lượng, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, các tầng lớp nhân dân, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc chuẩn bị văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được tiến hành công phu, trách nhiệm và đã đón nhận sự quan tâm, đóng góp ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã có trên 1.500 lượt ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp, xây dựng dự thảo văn kiện; đồng thời tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ban, ngành Trung ương với 255 ý kiến góp ý vào văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 47 đồng chí, giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Ngoài ra, các công tác phục vụ Đại hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức như: tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; trang thông tin điện tử tỉnh; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu, panô…

Các cơ quan báo chí địa phương đã triển khai mở các chuyên mục “Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025” và “Góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; tuyên truyền phục vụ Đại hội với gần 200 tin, bài, phóng sự về Đại hội Đảng bộ các cấp và các tấm gương điển hình có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Trứ cho biết: “Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Các đơn vị địa phương đang chú trọng công tác tuyên truyền sinh động, tạo khí thế phấn khởi, được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm, thông qua các hoạt động: triển lãm ảnh và những thành tựu tiêu biểu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, phát hành các ấn phẩm sách, kỷ yếu, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện nghiêm, hiệu quả việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau Đại hội”.

Hàn Dạ Nguyệt - Thiên Thanh
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất