ĐBQH đề nghị bổ sung chế tài xử lý hành vi xúc phạm Đảng kỳ"Đảng kỳ, Quốc kỳ là những biểu tượng thiêng liêng của Đảng, Nhà nước. Trên thực tế có những hành vi xúc phạm Đảng kỳ rất nghiêm trọng, họ đặt Đảng kỳ xuống đất dẫm, đạp, chửi rồi quay clip tung lên mạng. Do đó cần bổ sung để xử lý đảm bảo tính răn đe", đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Kon Tum) đề nghị.

Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC).

Trình bày Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, nhiều ý kiến đề nghị không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”. Một số ý kiến tán thành bổ sung biện pháp này là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC. Một số ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp này là biện pháp ngăn chặn hành vi VPHC.

Về nội dung này, quá trình tiếp thu, chỉnh lý còn hai loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH), không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước...”, vì qua tổng kết thi hành Luật cho thấy, với các quy định hiện hành, việc thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt không gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

ĐBQH đề nghị bổ sung chế tài xử lý hành vi xúc phạm Đảng kỳ

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng việc bổ sung biện pháp cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhằm buộc cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt VPHC phải chấm dứt hành vi vi phạm; tuy nhiên, quy định như dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 là quá rộng, chưa tương xứng với chế tài bị áp dụng trong một số trường hợp, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Do vậy, đề nghị thu hẹp phạm vi áp dụng và bổ sung nguyên tắc việc áp dụng biện pháp này không được làm ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác.Trong khi đó, điện, nước là nhu cầu thiết yếu của cá nhân, tổ chức nên nếu áp dụng biện pháp này sẽ tác động tiêu cực không chỉ đến cá nhân, tổ chức vi phạm mà còn có thể ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác. Việc áp dụng biện pháp này là can thiệp sâu vào quan hệ dân sự nên cần được cân nhắc thận trọng, đánh giá tác động kỹ lưỡng nhằm bảo đảm xử lý hài hòa lợi ích của Nhà nước, bảo vệ trật tự công cộng với quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.

Do còn có ý kiến khác nhau, dự thảo Luật xin thể hiện 2 phương án theo 2 loại ý kiến nêu trên để tiếp tục xin ý kiến các vị ĐBQH (sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 và bổ sung khoản 2a Điều 86 của Luật Xử lý VPHC).

Thảo luận tại phiên họp, ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng, quyết định xử phạt VPHC là thái độ nghiêm khắc của nhà nước và cần phải được chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Nếu không thực hiện phải bị cưỡng chế. Trên thực tế, có những lĩnh vực nhất định mà biện pháp cưỡng chế hiện hành chưa đủ để đảm bảo việc thực hiện.

ĐBQH đề nghị bổ sung chế tài xử lý hành vi xúc phạm Đảng kỳ

ĐBQH Tô Văn Tám.

"Tôi cho như thế rất thận trọng, tuy nhiên cần gắn trách nhiệm của chủ thể cung cấp dịch vụ điện nước thì phương án này mới khả thi được", ĐBQH Tô Văn Tám nói.Do đó, việc bổ sung thêm biện pháp này là cần thiết, nhưng phải làm thận trọng và chỉ trong một số lĩnh vực. Dự thảo này ở phương án 2 thể hiện theo hướng đó. Chỉ áp dụng trong lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường. Và phải có nguyên tắc, việc ngừng cung cấp điện nước mà không ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân nào khác.

Về vấn đề xử lý hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, theo ông chúng ta đã có quy định xử lý trong Bộ luật hình sự. Nhưng đối với những hành vi sai phạm chưa đến mức xử lý hình sự thì chưa có quy định xử lý hành chính, nên rất khó xử lý trong thực tế.

"Đồng thời cũng chưa có chế tài xử lý hành vi xúc phạm Đảng kỳ. Đảng kỳ, Quốc kỳ là những biểu tượng thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, trên thực tế có những hành vi xúc phạm Đảng kỳ rất nghiêm trọng, họ đặt Đảng kỳ xuống đất dẫm, đạp, chửi rồi quay clip tung lên mạng. Do đó cần bổ sung để xử lý đảm bảo tính răn đe", ĐBQH tỉnh Kon Tum đề nghị.

Theo Cand.com.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất