Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII thành công tốt đẹpChiều 22-10, sau 3 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội vinh dự được đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; Đại hội vinh dự đón các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam anh em, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đến dự và chúc mừng Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Trung ương và các tầng lớp Nhân dân dành cho Đại hội Đảng bộ thành phố. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ thành phố vững bước trong chặng đường mới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của nhiệm kỳ tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố vừa thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết và thể hiện nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, biểu thị sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII thành công tốt đẹpBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc Đại hội

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi; nhiều ý kiến tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI và góp nhiều ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội, cùng các nội dung quan trọng khác.

Đại hội đánh giá cao các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, nội dung sát với đặc điểm, tình hình và yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Đặc biệt, Đại hội đã quán triệt sâu sắc và tiếp thu đầy đủ tinh thần các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; qua đó, đã đánh giá, phân tích một cách toàn diện, đúng mức những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI. Đồng thời, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ đến. Có thể khẳng định, các văn kiện trình tại Đại hội là kết quả của trí tuệ tập thể, thể hiện khát vọng, tầm nhìn và quyết tâm phát triển Đà Nẵng trong tương lai.

Ðại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến xác đáng và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Ðảng bộ thành phố đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII gồm 51 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, đạo đức và có cơ cấu hợp lý ở các lĩnh vực quan trọng để đảm bảo gánh vác trọng trách trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 21,56%, cán bộ trẻ đạt 11,76% cao hơn yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII thành công tốt đẹp

 Các đại biểu tham dự Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 đồng chí, bầu các đồng chí Bí thư, Phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với tín nhiệm cao. Đại hội cũng đã bầu 18 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng, mang tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân thành phố gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động”, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố.

Danh Tạo - Đình Sang