Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVISáng ngày 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tiến hành khai mạc phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Lê Duẩn, Phường 9, TP. Cà Mau). Đến dự có đại diện các Ban Đảng Trung ương và 351 đại biểu đại diện cho gần 48.516 đảng viên trong toàn tỉnh.

Chủ trì phiên tại Đại hội trù bị gồm có đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Bạch Đằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVIĐồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh: BTC Đại hội cung cấp).

Đại hội sẽ tiến hành thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XV trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh hướng vào chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVIĐại biểu dự phiên trù bị biểu quyết thông qua Nội quy, Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc phiên trù bị, Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, tập trung dân chủ, tích cực đóng góp, thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung mà chương trình đại hội đã đề ra; đồng thời lưu ý đại biểu bầu đúng, bầu đủ số lượng, tránh tình trạng phiếu bầu không hợp lệ. 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt, kể cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức cán bộ. Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ đường lối đổi mới của Đảng. Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh. Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVIHướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Cà Mau, kế hoạch, thời gian thực hiện trang trí tuyên truyền cho sự kiện chính trị quan trọng này diễn ra từ ngày 26/10 - 28/10 (ảnh: BTC Đại hội cung cấp).

Trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên, phiên trù bị đã thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng tại Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; bầu Đoàn thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội; nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Các phiên làm việc chính thức của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ sáng mai 27/10 và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 28/10.

Trọng Nghĩa
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất