Lan tỏa các giá trị di sản văn hóa ở Quảng BìnhNgày 19/11, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 65 về việc bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2020), 15 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và 15 năm thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh.

 

Lan tỏa các giá trị di sản văn hóa ở Quảng Bình

Hội Di sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động để lưu giữ và quảng bá các giá trị di sản văn hóa

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại lịch sử 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 65 về việc bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam; quá trình hình thành và phát triển của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Tính đến nay, hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình có 6 hội và 5 chi hội cơ sở trực thuộc tỉnh hội sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã coi trọng và xác định công tác tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa cho cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động hội.

Nhiều hội và chi hội đã có sự liên kết, tổ chức các hoạt động, các sựu kiện nhằm tích cực quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa của các địa phương, góp phần tích cực vào sựu nghiệp bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa và đã được xác lập vị thế của tổ chức mình ở địa phương.

Lan tỏa các giá trị di sản văn hóa ở Quảng Bình

Các nghệ nhân ca trù xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình)

Trên diễn đàn khoa học, nhiều hội viên đã tích cực tham gia nghiên cứu, phản biện, tham gia các hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học cũng như các bài viết đăng tải trên các thông tin đại chúng góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình…

Thời gian tới, hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền vận động hội viên và tạo hiệu ứng sức lan tỏa toàn xã hội chung tay bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, sưu tầm, gìn giữ, truyền dạy và phổ biến các giá trị văn hóa dân tộc ở địa phương.

Theo Phạm Phú

Báo Văn Hóa điện tử


Bài liên quan