fspin 15 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kế toán - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

15 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kế toánNgành nghề nào cũng có quy định riêng biệt, và chắc hẳn sẽ có những điều cấm đối với từng ngành nghề. Trong lĩnh vực kế toán cũng không ngoại lệ, dưới đây là 15 hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán được quy định cụ thể tại Điều 13 Luật kế toán 2015.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán, bao gồm

15 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kế toán

Nghị định số 4/2018 NĐ/CP xử phạm quy định hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và các hành vi bị nghiêm cấm.

Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.

Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán.

Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi kết thúc thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 41 của Luật Kế toán 2015.

Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

Mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán thực hiện công việc kế toán không đúng với quy định của Luật kế toán.

Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ DNTN và công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu.

Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật kế toán.

Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức.

Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.

Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề dịch vụ kế toán khi không bảo đảm điều kiện quy định của Luật kế toán.

Sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã quá 06 tháng kể từ ngày được cấp GCNĐKDN mà vẫn không được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc doanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

Thuê cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.

Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kế toán.

15 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kế toán

Nếu có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP, đơn cử một số mức phạt như:

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi:

Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bố trí hoặc thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi:

Thuê, mượn, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên của người không làm việc hoặc làm việc theo hợp đồng lao động không đảm bảo là làm toàn bộ thời gian tại đơn vị mình để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Để tránh những rủi ro trong nghề kế toán, trong quá trình làm việc, nhân viên kế toán cần tìm hiểu kỹ càng các kiến thức pháp luật và những quy định về lĩnh vực kế toán. Cần nghiêm chỉnh tuân thủ đúng để không mắc phải những lỗi trên ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Trọng Nghĩa – Thanh Hải


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất