Bình Phước: Tạo cơ sở vững chắc để Bù Gia Mập ngày càng phát triểnTiếp nối thành tựu cũng như bài học kinh nghiệm sau 11 năm hình thành và phát triển huyện Bù Gia Mập. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2005, với tình hình an ninh, chính trị, xã hội ổn định và nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành kịp thời, trong năm 2020, tổng thu mới ngân sách ước thực hiện của huyện là 132,8 tỷ đồng, đạt 136,94% dự toán tỉnh giao và bằng 101,83% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện thông qua.

Triển khai tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2020 triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Bù Gia Mập đã đạt được những thành tựu nổi bật mang dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực, nền kinh tế của huyện phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả đáng ghi nhận.

Bình Phước: Tạo cơ sở vững chắc để Bù Gia Mập ngày càng phát triển

Huyện Bù Gia Mập nay đã khoác lên mình diện mạo mới

Cụ thể, trong năm 2020, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện đạt 3.332,7 tỷ đồng, tăng 257,4 tỷ đồng tương ứng 8,37% so với cùng kỳ năm 2019. Tổ chức 115 đợt tập huấn kỹ thuật, 14 mô hình về chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác quản lý phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã đạt nhiều kết quả tốt, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 2.406,6 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn huyện theo giá hiện hành ước đạt 2.282 tỷ đồng tăng 5,6% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ đạt 862 tỷ đồng tăng 37,5 % so với cùng kỳ.

Cơ sở hạ tầng đã được xây dựng mới, khang trang. Giao thông vận tải đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của nhân dân, huyện cũng đã xây dựng 20 km đường bê tông xi măng đặc thù năm 2020. Đến nay, với tổng nguồn vốn được huy động xây dựng nông thôn mới là 284,826 tỷ đồng, huyện đã có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đưa 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Ngành giáo dục vượt qua khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành chương trình năm học 2019-2020, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, toàn huyện có 34 trường/621 lớp với tổng số 18.620 học sinh và có 08 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện, chất lượng đội ngũ y, bác sỹ được nâng cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân, ngành y tế huyện tổ chức khám và điều trị cho 80.015 lượt người, đạt 72,7% kế hoạch năm. Đồng thời, ngành y tế đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, kiểm soát dịch bệnh cúm A (H5N1, H5N6) trên địa bàn huyện.

Hoạt động văn hóa thể dục thể thao, thông tin và truyền thông được triển khai rộng khắp, thực hiện có hiệu quả và được nâng lên một bước, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Trong công tác xóa đói, giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thông qua việc lồng ghép vào các chương trình, dự án tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ sản xuất giảm nghèo, huyện đã triển khai thực hiện các biện pháp giảm 3,86% hộ nghèo trên địa bàn huyện tương đương 749 hộ nghèo theo chỉ tiêu của tỉnh giao trong năm 2020 (411 hộ trong chương trình giảm 1000 hộ nghèo DTTS của tỉnh và 338 huyện chọn để thoát nghèo bền vững). Đặc biệt, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm huyện cũng rất chú trọng, đào tạo nghề cho 492 lao động, đạt 106% kế hoạch, đồng thời giải quyết việc làm cho 3.393 lao động, đạt 135% kế hoạch.

 

Bình Phước: Tạo cơ sở vững chắc để Bù Gia Mập ngày càng phát triển

Cơ sở hạ tầng của đã dần hoàn thiện, đời sống người dân được nâng lên một bước

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được thực hiện hiệu quả, năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Nguyên tắc lãnh đạo được thực thi nghiêm túc, dân chủ trong Đảng tiếp tục được phát huy. Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc.

Một điểm nữa là kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tình hình An ninh – Quốc phòng được đảm bảo, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, xây dựng khu vực phòng thủ huyện được chú trọng, tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo lực lượng quân sự huyện làm tốt các nhiệm vụ, an ninh biên giới và nội địa trong thời gian qua được giữ vững, ổn định, duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại giáp biên giới với huyện Ô Răng (Campuchia) và huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

Thực hiện các giải pháp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong năm tiếp theo

Ông Phùng Hiệp Quốc, Bí thư huyện Bù Gia Mập khẳng định, để đạt được những thành tựu lớn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, trong đó có những chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, huyện Bù Gia Mập đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước và sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện Bù Gia Mập đã đoàn kết, tích cực triển khai tổ chức thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

 “Trong thời gian tới, huyện Bù Gia Mập sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm, dự án đầu tư lớn, cùng với việc mở rộng giao thương với các tỉnh lân cận chính là động lực quan trọng, cơ sở vững chắc cho huyện phát triển.” – ông Phùng Hiệp Quốc cho biết.

Bình Phước: Tạo cơ sở vững chắc để Bù Gia Mập ngày càng phát triển

Huyện Bù Gia Mập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng đó, huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các Nghị quyết Trung ương (khoá XIII); các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh uỷ; Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101, Quy định 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bộ máy chính quyền được củng cố, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cải cánh hành chính, thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện chú trọng chăm lo tết Nguyên đán 2021 cho đồng bào nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Huyện Bù Gia Mập quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, giai đoạn 2020 - 2025 đã xác định.

Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, huyện Bù Gia Mập sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 cùng với đội ngũ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở cơ bản đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời vận dụng, cụ thể hóa triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh sát với tình hình thực tế của địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đó sẽ là tiền đề, điều kiện, cơ hội để huyện Bù Gia Mập phát triển bền vững.

Thanh Hà – VPĐD Lâm Đồng