Ban hành Nghị Quyết về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19Ngày  08/02/2021, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 16/NQ-CP trong đó quy định chi tiết về chi phí cách ly y tế , khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID 19.

Ban hành Nghị Quyết về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19

Nghị Quyết nêu rõ, đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam mà không phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung thì phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và chi trả chi phí theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. Trường hợp nhập cảnh cần áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung phải tự chi trả các chi phí bao gồm: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh đến cơ sở cách ly, chi phí xét nghiệm sàng lọc và chi phí ăn ở, sinh hoạt do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.

Với người Việt Nam đang làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về phải áp dụng cách ly y tế. Nếu lựa chọn cách ly tại resort, khách sạn thì tự chi trả theo chi phí quy định, còn trường hợp cách ly theo chỉ định của UBND cấp tỉnh, ngoài chi phí đưa đón và xét nghiệm sẽ phải chi trả thêm chi phí ăn uống theo mức 80.000vnd/người/ngày, chi phí sinh hoạt 40.000vnd/người/ngày.

Các mức chi phí trên cũng được áp dụng tương tự đối với người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc con chưa thành niên đi theo trở về nước mà lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort. Còn nếu cách ly tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn thì sẽ được ngân sách nhà nước đảm bảo về chi phí, riêng nhóm đối tượng này sẽ được ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Áp dụng tương  tự với người tham gia công tác phòng, chống dịch mà phải thực hiện cách ly y tế tập trung.

Người Việt Nam trong nước áp dụng cách ly y tế tập trung theo yêu cầu sẽ phải tự chi trả các chi phí bao gồm: Chi phí đưa đón đến cơ sở cách ly, chi phí xét nghiệm sàng lọc và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt 40.000vnd/ngày/người. Các trường hợp đi cách ly là người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 của Nghị Quyết này.

Trong thời gian cách ly y tế tập trung, người bị cách ly mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì việc chi trả chi phí khám, điều trị như sau:

a ) Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến. Đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có) thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

b ) Người không có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Nghị Quyết này cũng quy định về chế độ phụ cấp chống dịch, nguồn kinh phí thực hiện, nguyên tắc chi trả cũng như điều khoản và trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan, đối tượng liên quan.

Thanh Tú