Bạc Liêu triển khai công tác điều tra kinh tế và cơ sở hành chính 2021Sáng nay (19/2), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam, đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Quyết định số 307 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Bạc Liêu triển khai công tác điều tra kinh tế và cơ sở hành chính 2021Đồng chí Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bạc Liêu năm 2021, cho rằng: Tổng điều tra kinh tế là một trong những cuộc tổng điều tra 5 năm tiến hành 1 lần theo quy định của Luật thống kê, đối với điều tra cơ sở hành chính cũng tiến hành đồng thời với tổng điều tra kinh tế.

Đối với tỉnh Bạc Liêu đến nay cũng đã chuẩn bị các điều kiện để tiến hành các bước tiếp theo của cuộc tổng điều tra. Công tác tổng điều tra nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời điểm là rất quan trọng.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản của TW, của tỉnh về cuộc tổng điều tra, nhằm mục đích hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cũng như của tỉnh. 

Bạc Liêu triển khai công tác điều tra kinh tế và cơ sở hành chính 2021Quang cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, cuộc tổng điều tra năm nay được tiến hành từ cấp tỉnh đến cấp xã, thông qua 2 giai đoạn, tuy nhiên giai đoạn 1, được tiến hành trùng vào thời điểm của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND, nên ông Vương Phương Nam đề nghị các địa phương, người được phân công điều tra phải thực hiện quyết liệt không để bị động về thời gian, đảm bảo đạt yêu cầu và đúng tiến độ. 

Tăng Định – Trọng Nghĩa