Hội CCB tỉnh Nghệ An: Phấn đấu thực hiện tốt Chương trình hành động Đại hội Đảng các cấp  Hội CCB tỉnh Nghệ An có 175.000 hội viên, gần 600 Hội cơ sở, trong những năm qua luôn nêu cao bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, là hạt nhân của các phong trào ở địa phương, làm tốt công tác tham mưu, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân tin cậy. Năm 2021 Hội phấn đấu thực hiện tốt Chương trình hành động Đại hội Đảng các cấp    

Trong những năm, qua nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, những khó khăn thuận lợi của cả nước và địa phương, Hội CCB các cấp tỉnh Nghệ An đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Trong đó, có nhiều kết quả nổi bật như làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên đoàn kết, phát huy bản bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. 

Nổi bật các cấp Hội đã chủ động phối hợp nắm tình hình, tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền và tham gia xử lý tốt các vấn đề an ninh chính trị, nhất là vấn đề an ninh tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. 

Hội CCB tỉnh Nghệ An: Phấn đấu thực hiện tốt Chương trình hành động Đại hội Đảng các cấp  

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng  Hội CCB Nghệ An nhân dịp Kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội, 31 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân

Hội viên và gia đình hội viên CCB tham gia hàng chục ngàn ngày công, tự nguyện hiến 65.080 m2 đất, tài sản trên đất, vật chất khác trị giá trên 4 tỷ đồng, 2,7 tỷ đồng tiền mặt trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vận động quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 tiền mặt 7 tỷ đồng, hiện vật trị giá 300 triệu đồng. Ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, quỹ khuyến học và các loại quỹ khác với số tiền 8.875 triệu đồng. Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt trên 11 tỷ đồng. 

Phối hợp với tổ chức Đoàn, cơ quan quân sự và các đoàn thể chính trị- xã hội làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, gặp mặt động viên, tặng quà cho 3.255 thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Hội CCB các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên đã phối hợp với các cấp bộ Đoàn chỉ đạo, nhân rộng mô hình Hội trưởng CCB làm làm Bí thư chi đoàn danh dự, đến nay đã có 77 chi hội tổ chức thực hiện. 

Trong năm 2020, có 6 tổ chức Hội CCB cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội CCB tỉnh Nghệ An được Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, Cựu chiến binh gương mẫu”.

Hội CCB tỉnh Nghệ An: Phấn đấu thực hiện tốt Chương trình hành động Đại hội Đảng các cấp  

Hội CCB Nghệ An tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 

Bước sang năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, bầu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, các cấp Hội CCB tỉnh Nghệ An phấn đấu thực hiện tốt Chương trình hành động Đại hội Đảng các cấp. 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về tư tưởng, chính trị. 

Công tác trọng tâm: tổ chức tốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các văn bản chỉ đạo của các tổ chức Đảng, các Cấp ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.

Kịp thời thông tin tình hình, định hướng cho cán bộ, hội viên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động và mọi biểu hiện công thần, cơ hội, phát ngôn tùy tiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT /TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII). Chủ động phối hợp, nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội trên địa bàn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “CCB gương mẫu”. Tích cực tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về “ Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

                                                                       Hải Hưng
 


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất