Chân dung 5 tướng lĩnh quân đội, công an được giới thiệu ứng cử Quốc hộiTại các hội nghị của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vào ngày 5/3, năm tướng lĩnh cao cấp của quân đội, công an được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chân dung 5 tướng lĩnh quân đội, công an được giới thiệu ứng cử ĐBQH - ảnh 1

LINH ANH - LUÂN DŨNG