Khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ đối với học sinh lớp 9 và 11(SPL)- Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có thông báo gửi các cơ sở giáo dục về việc triển khai khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ đối với học sinh lớp 9 và 11 trên địa bàn.

Theo đó, 100% học sinh lớp 9 và lớp 11 đang theo học tại các trường THCS, THPT công lập và ngoài công lập tại TPHCM sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực ngoại ngữ bằng hình thức trực tuyến với thời lượng 90 phút.

Khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ đối với học sinh lớp 9 và 11100% học sinh lớp 9 và lớp 11 tại TPHCM sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực ngoại ngữ bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Người lao động

Nội dung khảo sát là kiến thức, kỹ năng môn tiếng Anh (theo dạng bài chuẩn của Cambridge Assessement English). Hình thức thực hiện khảo sát là một bài trắc nghiệm khách quan (trong đó bao gồm 3 kỹ năng là nghe, đọc và viết) với thời lượng 90 phút.

Học sinh có thể thực hiện bài khảo sát trên máy tính hoặc smart phone, thực hiện tại nhà bắt đầu từ khung giờ 7h đến 21h qua địa chỉ: http://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn

Thời gian khảo sát được phân chia theo khối. Cụ thể, học sinh lớp 9 khảo sát từ ngày 19.4 đến 21.4.

Học sinh lớp 11, khảo sát từ ngày 22.4 đến 24.4, thời gian chia ca theo cụm chuyên môn.

Mục đích của bài khảo sát nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 9 và lớp 11 theo chuẩn đầu ra Đề án ngoại ngữ.

Việc này cũng đánh giá công tác thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM giai đoạn 2011 – 2020” của UBND TPHCM.

Phương Ngân