Ninh Thuận tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke từ ngày 29/4Ngày 28/4, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn số 2033/UBND-VXNV về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke trên địa bàn tỉnh.

Ninh Thuận tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke từ ngày 29/4

Ninh Thuận tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke từ ngày 29/4.

Theo công văn, hiện nay, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tình hình nhập cảnh trái phép của người dân từ các nước có chung đường biên giới với nước ta ngày càng khó kiểm soát là nguy cơ rất cao làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới khi nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân tăng cao.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke từ ngày 29/4 đến hết 3/5; giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương thông báo và tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo các cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý lĩnh vực và địa bàn, tăng cường kiểm tra đột xuất các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; kiên quyết xử lý dừng hoạt động, không cho phép tiếp tục đón khách lưu trú trong dịp lễ 30/4 và 1/5 đối với các cơ sở vi phạm phòng; chống dịch.

Ngoài ra, yêu cầu tất cả các tổ chức, doanh nghiệpphải thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhập kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.