Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Trị kiểm tra việc thực thi pháp luật về công tác bầu cử(SPL)- Ngày 5/5/2021, Đoàn Kiểm tra số 04 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực thi pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Triệu Phong. Cùng tham dự còn có đồng chí Trần Xuân Anh - TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phan Văn Linh  - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện.

Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Trị kiểm tra việc thực thi pháp luật về công tác bầu cử

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên Ban bầu cử tỉnh Hồ Thị Thu Hằng kết luận buổi kiểm tra với huyện Triệu Phong

Theo đó, Nguyễn Hữu Ngọc Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Triệu Phong đã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, ngày 2/2/2021, huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với hơn 90 người tham gia. BTV Huyện ủy đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quyết định số 263-QĐ/HU ngày 11/1/2021, gồm 13 người; thành lập UBBC huyện và các xã, thị trấn; thành lập Tổ chuyên viên giúp việc UBBC huyện; thành lập Ban bầu cử các cấp; thành lập các tổ bầu cử. Ngày 3/3/2021, UBBC huyện đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-UBBC để ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể: số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu 30 đại biểu; số đơn vị bầu cử: 7 đơn vị. Đối với các xã, thị trấn cũng đã ấn định đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, toàn huyện: số lượng đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu 451 đại biểu; số đơn vị bầu cử: 132 đơn vị. Đến 17 giờ ngày 14/3/2021, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn đã hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử. Cụ thể, ứng cử viên đại biểu HĐND huyện: 57 hồ sơ; ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn: 830 hồ sơ. Công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các thôn, tiểu khu nơi người ứng cử đã hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Nhìn chung, những người được giới thiệu ứng cử đều được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú. Các xã, thị trấn đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và nơi công cộng thuộc khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện được niêm yết là 77.567 cử tri.

Sau khi ủy ban bầu cử huyện nhận từ Sở Nội vụ danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh về tiến hành niêm yết tại huyện và cấp phát cho các xã, thị trấn để niêm yết tại trụ sở và các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. UBBC huyện đã nhận từ Sở Nội vụ con dấu của các tổ chức bầu cử trên địa bàn huyện và đã cấp phát cho các tổ chức bầu cử. Huyện đã tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho Ban bầu cử, Tổ bầu cử; tổ chức công tác tuyên truyền về bầu cử; triển khai công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Sau đó,  Đoàn đã đi kiểm tra xã Triệu Thành. Đơn vị này có tổng số ứng cử viên HĐND: 43 người, trong đó, số đại biểu được bầu 26 người; có 11 đơn vị bầu cử tương ứng với 11 tổ bầu cử. Qua rà sát của công an viên, cử tri hiện có mặt ở địa phương là 6.216 cử tri. Hiện nay, xã Triệu Thành cơ bản đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Trị kiểm tra việc thực thi pháp luật về công tác bầu cửChủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên Ban bầu cử tỉnh Hồ Thị Thu Hằng kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử tại xã Triệu Thành.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV,  Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên Ban bầu cử tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của lãnh đạo huyện Triệu Phong, các thành viên trong UBBC huyện, các đơn vị liên quan khác và xã Triệu Thành trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Triệu Phong. Đồng chí đề nghị huyện Triệu Phong tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp gắn với những thành quả đạt được trên các lĩnh vực của đất nước, tỉnh, huyện Triệu Phong; thông tin cho cử tri biết rõ ràng ngày bầu cửi, nơi bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu; tập trung thực hiện việc phát thẻ cử tri đến cử tri; thực hiện tốt việc lập và niêm yết danh sách cử tri; niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đảm bảo tốt cho các những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri; tổ chức, bố trí lực lượng nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung xây dựng nhiều phương án để chủ động trong phòng, chống COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử; nghiên cứu tổ chức phát động một số phong trào thi đua trên các lĩnh vực để tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 


Bài liên quan