Tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách từ Kiên Giang đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại (SPl) - Hôm nay 10/6, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách từ Kiên Giang đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Thời gian áp dụng từ 00 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2021.

Kiên Giang: tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách từ Kiên Giang đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại Bến xe khách tỉnh Kiên Giang.

Thông báo nêu rõ: Đối với hoạt động vận tải xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, xe taxi. Tất cả các chuyến xe khi hoạt động đều phải đảm bảo việc vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 10 người/chuyến, kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; hành khách trên xe buộc phải mang khẩu trang đúng cách, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Kiên Giang: tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách từ Kiên Giang đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại Tuyến Kiên Giang - Hồ Chí Minh đã được hoạt động hai chiều.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện Thông báo số 418/TB-SGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang.
 


Bài liên quan