Hà Nội: Có hơn 3,1 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số(SPL)- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, năm 2021, toàn ngành đặt mục tiêu thu hút hơn 3 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính ưu việt của ứng dụng này qua nhiều kênh thông tin, đông đảo người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã chủ động cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Hà Nội: Có hơn 3,1 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội sốNăm 2021, toàn ngành đặt mục tiêu thu hút hơn 3 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Đến đầu tháng 6-2021, toàn thành phố có hơn 3,1 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng, hoàn thành kế hoạch cả năm 2021. 

Từ kết quả đạt được, thời gian tới Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động để thu hút 100% số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sử dụng ứng dụng VssID. 

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố danh mục 25 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Trong đó có nhiều thủ tục phổ biến, người dân thường giao dịch như: Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết hưởng chế độ ốm đau... Cùng với đó là thủ tục giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã; giải quyết hưởng chế độ tử tuất... 

Việc cắt, giảm thủ tục hành chính, hiện chỉ còn 25 thủ tục, đồng thời thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của ngành Bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.


Bài liên quan