Thường trực Ban Bí thư đồng ý chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 về phát triển tỉnh Khánh HòaThường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53, báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2022.

Thường trực Ban Bí thư đồng ý chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 về phát triển tỉnh Khánh Hòa

Một góc Khu kinh tế Vân Phong (ảnh internet).

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản số 1007 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng về việc đồng ý chủ trương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53, báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2022.

Trước đó, ngày 12/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa có công văn số 470 xin chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị. Công văn nêu rõ, việc tổng kết Kết luận số 53 có liên quan mật thiết đến việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế Vân Phong, làm cơ sở định hướng, tạo đột phá chiến lược để xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó TP Nha Trang là hạt nhân; là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước. Trong đó, việc phát triển Khu kinh tế Vân Phong được xác định không chỉ là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư, mà còn là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.

Qua gần 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 53 và việc xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa vẫn còn những tồn tại, khó khăn cần khắc phục. Khánh Hòa vẫn chưa phát huy được ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa chiến lược, địa kinh tế; về tài nguyên nguyên biển, đảo; tài nguyên văn hóa, con người… cho phát triển, nhất là phát triển kinh tế biển và để đạt được mục tiêu mà Kết luận số 53 đã đề ra. Đặc biệt, việc phát triển Khu kinh tế Vân Phong, với tư cách là một động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực chưa đạt được như kỳ vọng.