Khánh Hòa đề xuất cơ chế đặc thù cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnhUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ chế đặc thù cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nha Trang - Cam Lâm.

Khánh Hòa đề xuất cơ chế đặc thù cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, để được cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện rất nhiều trình tự thủ tục. Đối với tỉnh Khánh Hòa, tiến độ cấp phép theo quy định không thể đáp ứng được nhu cầu thực tế cung cấp cho dự án đường cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm.

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ủy ban Kinh tế Quốc hội xem xét kiến nghị trình Quốc hội cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu đắp nền cho dự án cao tốc. Cụ thể, cắt giảm thủ tục đấu giá, thăm dò đối với các mỏ đất đắp có địa hình đơn giản, địa chất không phức tạp, lập dự án đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư hoặc quyết định về chủ trương đầu tư…

Đối với các vị trí, khu vực mỏ đất đắp được lựa chọn nằm ngoài quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ủy ban Kinh tế Quốc hội trình Ban Thường vụ Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để được cấp phép khai thác nhằm phục vụ dự án đường cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm.

Được biết, dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu đất đắp hơn 5,51 triệu m3, trong khi đó, các mỏ đất được cấp phép chỉ cung cấp được khoảng 3,02 triệu m3. Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Giao thông vận tải) đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét thủ tục cấp phép cho 4 mỏ, trữ lượng khoảng 1,85 triệu m3 và bổ sung quy hoạch cho 10 mỏ trữ lượng khoảng 2,98 triệu m3.