Khánh Hòa: Thông tin về Dự án Cửu Long Sơn Tự trên núi Chín KhúcCửu Long Sơn Tự là dự án khá đặc biệt, mong muốn hình thành một khu du lịch sinh thái tâm linh trên điểm cao nhất của thành phố Nha Trang mà con người khó đặt chân tới.

Theo quyết định 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa, đất giao cho dự án Sinh thái tâm linh (STTL) Cửu Long Sơn Tự cụ thể như sau: Đất lâm nghiệp (Trồng rừng sản xuất: 107,3133 ha; Đất khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi nuôi trồng rừng: 370,9862 ha); Đất nông nghiệp khác (Đất vườn ươm, đường lâm nghiệp, ranh cản lửa, hồ chứa nước: 24,0 ha);  Đất khác (nhà công nhân, chòi canh, kho bãi.. 6,0 ha); Đất ở (Đất ở tại nông thôn: 0,75 ha); Đất dịch vụ du lịch, sinh thái (Đất thương mại, dịch vụ) : 4,4868 ha)... Như vậy: Đất dịch vụ du lịch, sinh thái 4,48 ha chiếm khoảng 0,9%; Đất ở tại nông thôn 0,75 ha chiếm khoảng 0,1 %, so với diện tích dự án. Khoảng 99% diện tích còn lại của dự án là đất trồng rừng và phục vụ việc trồng rừng.

Ngày 19/12/2014, Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo số 539-TB/TU về việc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề kinh tế - xã hội. Trong đó có nội dung “Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Khu du lịch tâm linh tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang (tại Tờ trình số 154/TTr-BCS, ngày 07/11/2014 của BCS đảng UBND tỉnh). Cụ thể như sau:- Địa điểm đầu tư: Khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang;- Diện tích dự án: Khoảng 3,55ha (diện tích đất dịch vụ du lịch sinh thái khoảng 1,8ha và đất dịch vụ tâm linh khoảng 1,75ha);- Mục tiêu dự án: Xây dựng quần thể khu du lịch tâm linh;- Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa;- Nguồn vốn thực hiện dự án: Không sử dụng vốn ngân sách; chủ doanh nghiệp đầu tư huy động vốn thực hiện.”

Đường lên đỉnh núi Chín Khúc nơi dự kiến xây dựng công trình tâm linh của dự án

Đường lên đỉnh núi Chín Khúc nơi dự kiến xây dựng công trình tâm linh của dự án. (Ảnh: TMN) 

Ngày 01/9/2015, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa có tờ trình số 476/TTr-KH gửi UBND tỉnh: “Hiện nay dự án đang thi công làm đường, san nền và trồng rừng theo đúng tiến độ Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.Tuy nhiên. Trong dự án có 52.368mlà đất xây dựng công trình, nhưng ở địa hình đồi núi phức tạp. Nên việc lập quy hoạch chi tiết theo hiện trạng rất khó chính xác. Để thuận lợi cho công tác quản lý trong quá trình thực hiện dự án, kính đề nghị UBND tỉnh cho phép được lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp phép xây dựng theo từng khu vực trong dự án đã thi công san nền.”

Ngày 07/9/2015, UBND tỉnh có văn bản số 5961/UBND-XDNĐ, với nội dung “Đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa (Chủ đầu tư) được triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp Giấy phép xây dựng theo từng khu vực trong dự án đã thi công san nền.

Cận cảnh một đoạn đường lên đỉnh Núi Chín Khúc đã thi công

Cận cảnh một đoạn đường lên đỉnh Núi Chín Khúc đã thi công. (Ảnh: TMN)

Mặt bằng trên đỉnh Núi Chín Khúc, nơi dự kiến xây dựng Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát

Mặt bằng trên đỉnh Núi Chín Khúc, nơi dự kiến xây dựng Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. (Ảnh: TMN)

Hiện nay Dự án đã trồng cây phủ kín diện tích đất trồng rừng là 107,3 ha. Đối với 24 ha đất để làm vườn ươm, đường lâm nghiệp, ranh cản lửa, hồ chứa nước; 6 ha đất làm nhà công nhân, chòi canh, kho bãi; 5,23 ha đất làm du lịch sinh thái tâm linh cơ bản đã thi công xong san nền. Đồng thời, có ý tưởng tạo một biểu tượng mới của thành phố, khi mà các biểu tượng cũ như Tháp Bà Ponagar, Tượng Phật Tổ trên đồi Trại Thủy (Phật trắng), Nhà thờ Núi, đã bị chen lấn, che khuất, hòa vào những công trình cao tầng. Dự án hoàn thành sẽ tạo một điểm đến mới hấp dẫn cho du lịch Nha Trang- Khánh Hòa vốn đã quá quen thuộc với du khách, tạo ra món ăn tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Cảnh thành phố Nha Trang nhìn từ đỉnh Núi Chín Khúc

Cảnh thành phố Nha Trang nhìn từ đỉnh Núi Chín Khúc. (Ảnh: TMN)

Kiều Ninh