Kiên Giang: Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(SPL) - Hôm nay 18/6, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh- Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì hội nghị. Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Kiên Giang: Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của UBBC tỉnh, Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ công tác bầu cử tỉnh, UBBC đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể; quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bầu cử.

Công tác chuẩn bị và lựa chọn giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đã được làm tốt. Danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn những người mà mình cho là xứng đáng nhất để bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phù hợp để cử tri và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn  cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt, bảo đảm cho tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu.

Kết quả bầu cử đã bầu đủ số lượng 8 ĐBQH; 60 đại biểu HĐND tỉnh theo ấn định (trong đó tỷ lệ nữ chiếm 26,67%, dân tộc chiếm 10%, người ngoài Đảng chiếm 6,6%, tuổi trẻ chiếm 26,67%, tái cử chiếm 36,67%).

HDND cấp huyện đã bầu được 481 đại biểu, (thiếu 1 đại biểu so với ấn định) và 3.735 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 19 đại biểu so với ấn định). 

Về tổ chức bầu cử thêm, có 6 đơn vị, với 11 khu vực bỏ phiếu. Cấp huyện có 1 đơn vị với 2 khu vực bỏ phiếu (huyện Kiên Hải 4 người, bầu lấy 2) kết quả có 1 người trúng cử. 

Cấp xã, có 5 đơn vị bầu cử, với 9 khu vực bỏ phiếu (huyện U Minh Thượng số đại biểu bầu thêm là 4 người, tại đơn vị bầu cử số 5, 11, 13, 14, kết quả có 3 người trúng cử; huyện An Biên số đại biểu bầu thêm là 1 đại biểu tại đơn vị bầu cử số 2, xã Đông Thái, kết quả có 1 người trúng cử). 

Kiên Giang: Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình đã chúc mừng các đại biểu trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời cảm ơn toàn thể cử tri, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cùng với Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình cho rằng, cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thật sự là ngày hội của toàn dân, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, kết quả đạt được đảm bảo yêu cầu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao (99,7%). 

"Thành công của cuộc bầu cử vừa qua khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta, thể hiện niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp , khẳng định quyền làm chủ của nhân dân… " Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình đề nghị các ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp vừa trúng cử phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình thực hiện tốt lời hứa trước cử tri và thực hiện chương trình hành động của mình trong lúc vận động tranh cử, hoành thành nhiệm vụ người đại biểu theo luật định; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình đang công tác, đảm nhiệm, góp phần tích cực vào thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của nhân dân và cử tri trong tỉnh./. 

 


Bài liên quan