Hà Giang công bố Quyết định về công tác cán bộNgày 22/6, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định phân công cấp ủy viên của Ban thường vụ Tỉnh ủy đối với các đồng chí: Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phân công và bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 18/6/2021. Đồng chí Lương Văn Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thôi giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; phân công và cho chủ trương điều động đồng chí đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 18/6/2021.

Hà Giang công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Lợi và đồng chí Lương Văn Đoàn. Ảnh: Kim Tiến

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lương Văn Đoàn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; điều động đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy; điều động, bổ nhiệm đồng chí Lại Thị Hương, Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh; tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Huy Huân, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Hà Giang công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Kim Tiến

Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2021 đối với đồng chí Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế; Quyết định về việc nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân đối với đồng chí Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 1/7/2021.

Quyết định giao quyền Giám đốc Sở Y tế đối với đồng chí Nguyễn Văn Giao, Phó Giám đốc Sở Y tế kể từ ngày 1/7/2021; Quyết định giao quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với đồng chí Đinh Thế Mạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 1/7/2021.

Hà Giang công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Quyết định, tặng hoa đồng chí Lương Viết Thuần và đồng chí Hoàng Văn Nhu nghỉ chế độ. Ảnh: Kim Tiến

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn bày tỏ mong muốn các đồng chí được phân công, bổ nhiệm trên cương vị công tác mới, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, cống hiến vì Hà Giang phát triển; thực sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lợi chúc sức khỏe các đồng chí nghỉ hưu lần này và mong muốn tiếp tục quan tâm đến ngành, đóng góp kinh nghiệm vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Thay mặt các đồng chí được phân công, điều động, bổ nhiệm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; hứa sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, cống hiến năng lực, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.