Bộ Giao thông Vận tải: Triển khai cung cấp dịch vụ công lĩnh vực giao thông trực tuyến(SPL)- Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Theo kế hoạch này, dự kiến có 143 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngay trong năm 2021. Với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như đường bộ, hàng hải, đăng kiểm, đường sắt, hàng không, đường thủy… đủ điều kiện, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn toàn qua mạng. Hầu hết các dịch vụ này đang được cung cấp ở mức độ 2 và 3.

Bộ Giao thông Vận tải: Triển khai cung cấp dịch vụ công lĩnh vực giao thông trực tuyếnẢnh minh họa

Để thực hiện được mục tiêu đưa 100% dịch vụ đủ điều kiện lên cung cấp ở mức độ 4, trong quý III và IV-2021, hệ thống công nghệ thông tin sẽ được xây dựng, nâng cấp.

Theo lộ trình, trong tháng 7-2021, Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải sẽ chủ trì rà soát, cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia.

Các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện rà soát, xây dựng quy trình điện tử các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong tháng 8-2021.

Ngoài mục tiêu đưa 100% thủ tục hành chính lên mức độ 4 trong năm nay, Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.


Bài liên quan