Đến năm 2030, tỉnh Cà Mau hoàn thành ngầm hoá hệ thống lưới điện, cáp viễn thôngSáng nay (24/6), Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh, cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh với nguồn kinh phí đầu tư 460,34 tỷ đồng.

Theo đó, nhằm định hướng hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi khu vực nội ô thị trấn các huyện và TP. Cà Mau, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại hóa góp phần nâng cao mỹ quan đô thị. Đồng thời, tạo không gian thông thoáng phát triển hạ tầng chiếu sáng, cây xanh đô thị; Tăng cường công tác xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị.

Đến năm 2030, tỉnh Cà Mau hoàn thành ngầm hoá hệ thống lưới điện, cáp viễn thôngKhu dân cư Minh Thắng (Phường 9, TP. Cà Mau) tiên phong ngầm hoá hệ thống lưới điện và cáp viễn thông.

Thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2025, định hướng tới năm 2030, Tổng kinh phí nguồn vốn thực hiện là 460,34 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021 – 2025 là 163,42 tỷ đồng; Đầu tư hào kỹ thuật, cống bể cáp chi phí bồi thường công trình nổi…143,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, đầu tư trạm biến áp, tủ điện, ống luồn, cáp, đường dây đi ngầm và phân phối cho khách hàng... 20,32 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhà cung cấp dịch vụ.

Cùng với đó, giai đoạn từ năm 2016 - 2030: 296,2 tỷ đồng, gồm: Đầu tự hào kỹ thuật, cống bể cáp chi phí bồi thường công trình nổi... 260 tỷ đồng (30% vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 78 tỷ đồng; 70% vốn của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác: 182 tỷ đồng).

Đầu tư trạm biến áp, tủ điện, ống luồn, cáp, đường dây đi ngầm và phân phối cho khách hàng... 36,92 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhà cung cấp dịch vụ.

Cùng với đó, các khu đô thị mới, các tuyến đường đầu tư mới, nâng cấp mở rộng theo quy hoạch: Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng phải đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng… theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.


Bài liên quan