TP.HCM: Điều tra 3 vụ việc tại Công ty Tân ThuậnVăn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tâ

Thanh tra, điều tra nhiều vụ việc

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP giao Chánh Thanh tra TP phối hợp với Công an TP, chuyển hồ sơ tài liệu sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP, để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 3 vụ việc.

Thứ nhất, việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, không đảm bảo lợi ích cổ đông của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho nhà nước.

Thứ hai, việc thẩm định giá của Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm định giá MHD, không đúng quy định, không phù hợp giá thị trường, dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho Công ty Tân Thuận, vốn Nhà nước.

Thứ ba, việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh thực hiện dự án, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không đảm bảo lợi ích của Công ty Tân Thuận.

TP.HCM: Điều tra 3 vụ việc tại Công ty Tân Thuận

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng giao Chánh Thanh tra TP thành lập đoàn thanh tra để thanh tra, làm rõ và kết luận theo quy định, đối với các vụ việc như: Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Sài Gòn, chuyển thành Công ty cổ phần Tiếp vận đông Sài Gòn (ESL); việc quản lý và sử dụng vốn, việc điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty cổ phần Tiếp vận đông Sài Gòn từ khi thực hiện cổ phần hóa đến nay; việc thực hiện Dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi và các dự án khác do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Các vụ việc khác tại dự án Khu định cư An Phú Tây (do Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn làm chủ đầu tư), dự án của Công ty Tân Thuận và đơn vị thành viên trên địa bàn huyện Nhà Bè, cũng được giao thanh tra, làm rõ.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Về phía Công ty Tân Thuận, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giao Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty phối hợp với Đảng ủy, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan đến những sai phạm đã nêu, tại Kết luận thanh tra, theo phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo yêu cầu kiểm điểm xử lý trách nhiệm đồng bộ giữa Đảng và chính quyền.

Trong công tác quản lý tài sản, quản lý vốn nhà nước, chế độ tài chính kế toán, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, tổ chức chấn chỉnh, chấp hành quy định pháp luật trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế, tránh để đối tác chiếm dụng vốn mà không thực hiện hợp đồng, làm phát sinh những khoản công nợ tồn đọng lớn; chấn chỉnh công tác quản lý, đối chiếu công nợ phải thu đúng theo quy định, có biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản nợ phải thu quá hạn, để đảm bảo thu hồi vốn, nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty; thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ, đúng tỷ lệ quy định, đối với các khoản nợ phải thu khó đòi; chấn chỉnh việc nộp kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên kịp thời.

Đối với số dư kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 1.416.877.053 đồng, đây là khoản được trích từ chi phí, do đó đề nghị Công ty hòa nhập vào thu nhập khác. Công ty phải tuân thủ nghiêm Luật Xây dựng, Luật Kế toán, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp... và các quy định pháp luật liên quan; chấp hành quy định pháp luật về sử dụng hóa đơn chứng từ.

Ngoài ra, Công ty Tân Thuận phải chấm dứt việc vay ngân hàng không có trong kế hoạch tài chính của Công ty, xử lý nghiêm những sai phạm trong việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước về đi nước ngoài (đi công tác, đi việc riêng) của người lao động theo phạm vi quản lý của Công ty. Chấn chỉnh, khắc phục, thực hiện đúng quy định, quy chế việc đi công tác nước ngoài của người quản lý Công ty, người được cử làm đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp khác.

Quốc Anh
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất