4 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở Khánh Hòa(SPL)- Trên cả nước có 71 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, Khánh Hòa có 4 khu (2 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và 2 khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh).

4 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở Khánh HòaẢnh minh họa

Theo quyết định công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước có 71 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, Khánh Hòa có 4 khu (2 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và 2 khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh).

Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng sông Tắc - Hòn Rớ có sức chứa 1.500 chiếc, tàu lớn nhất có thể vào được khu neo đậu này có chiều dài 30m; khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng thuộc vịnh Cam Ranh có sức chứa 2.000 chiếc, tàu lớn nhất vào được có chiều dài 30m.

Khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh là đảo Đá Tây có sức chứa 1.000 tàu, tàu lớn nhất vào được có chiều dài 30m; khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh ở phường Ninh Hải có sức chứa 300 chiếc, tàu lớn nhất vào được dài 24m.

Nguyên tắc xây dựng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

1. Việc xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão phải phù hợp với quy hoạch phát triển cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên của từng vùng, từng địa phương; bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đồng thời tính đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng và quản lý cảng cá theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất