"Vua cao tốc" VEC vốn 9.000 tỷ, kế hoạch lãi vỏn vẹn... 900 triệuTổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý khối tài sản hơn 90.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 9.000 tỷ đồng, nhưng năm 2019, mục tiêu lợi nhuận sau thuế của VEC chỉ vỏn vẹn 900 triệu đồng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới đây đã phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Các chỉ tiêu tài chính năm 2019, VEC đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.837 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 900 triệu đồng. Với việc quản lý khối tài sản hơn 90.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 9.000 tỷ đồng thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 dự kiến ở mức 'cực' thấp, chỉ 0,01%.

Trước đó, cuối năm 2018 VEC đã bất ngờ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Theo đó, tổng doanh thu kế hoạch là 3.396 tỷ đồng; tổng chi phí kế hoạch là 3.395 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến là 574 triệu đồng.

Hiện VEC chưa công bố báo cáo tài chính cả năm 2018. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, VEC ghi nhận 1.605 tỷ đồng doanh thu thuần. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 1.288 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này phải 'gánh' chi phí tài chính rất cao tới 1.334 tỷ đồng. Trong số hơn 1.300 tỷ kể trên có gần một nửa là chi phí lãi vay và một nửa còn lại là lỗ chênh lệch tỷ giá.

 

vua cao toc vec von 9000 ty ke hoach lai von ven 900 trieu
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tiếp tục đốc thúc VEC phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng phương án sử dụng dịch vụ thu phí không dừng

Cùng với việc duyệt các kế hoạch tài chính của VEC trong năm 2019, cơ quan chủ quản là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước yêu cầu VEC tiếp tục việc tái cơ cấu tài chính 5 dự án do tổng công ty này làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3975/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2016.

"Siêu ủy ban" cũng yêu cầu VEC sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả bộ máy, định biên lao động, bố trí công việc hợp lý, giảm đầu mối công việc để phù hợp với tình hình công việc thực tế.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tiếp tục đốc thúc VEC phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng phương án sử dụng dịch vụ thu phí không dừng theo đúng Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

VEC được thành lập vào tháng 12/2004, ban đầu trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, được giao đầu tư xây dựng những tuyến đường cao tốc thuộc hàng lớn nhất cả nước. Năm 2018, VEC được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, VEC quản lý khối tài sản lên đến trên 91.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của VEC ở mức 9.172 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả gấp khoảng 9 lần, ở mức 82.730 tỷ đồng.

Nguồn Thoidai


Bài liên quan