6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Khánh Hòa thu ngân sách hơn 1.347 tỷ đồng6 tháng đầu năm, số thu ngân sách của Cục Hải quan Khánh Hòa được hơn 1.347 tỷ đồng, đạt 44,9% so với chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 40,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 20,95% so với cùng kỳ năm 2020.

6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Khánh Hòa thu ngân sách hơn 1.347 tỷ đồng

Cán bộ Cục Hải quan Khánh Hòa kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng tổng hợp Nam Vân Phong.

Năm 2021, Cục Hải quan Khánh Hòa được giao dự toán thu ngân sách 3.000 tỷ đồng (thu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 1.946 tỷ đồng và tỉnh Ninh Thuận 1.054 tỷ đồng); chỉ tiêu phấn đấu 3.350 tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hoá, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và đúng quy định; tiếp tục duy trì cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm, số thu ngân sách của đơn vị được hơn 1.347 tỷ đồng, đạt 44,9% so với chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 40,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 20,95% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu trên địa bàn Khánh Hòa được 863,59 tỷ đồng, đạt 38,38% chỉ tiêu kế hoạch, đạt 36,75% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 3,17% so với cùng kỳ năm 2020; thu trên địa bàn Ninh Thuận được 483,46 tỷ đồng, đạt 64,46% chỉ tiêu kế hoạch, đạt 48,35% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 117,85% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân làm tăng số thu ngân sách do các dự án nhiệt điện triển khai tại tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận tiếp tục nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ dự án. Bên cạnh đó, mặt hàng đường thô từ mía nhập khẩu từ Thái Lan chịu thuế chống bán phá giá tạm thời 29,23% và thuế chống trợ cấp tạm thời 4,65% làm tăng đột biến số thu so với cùng kỳ năm 2020.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng hải sản, dệt may, xuất khẩu dăm gỗ, đá xây dựng, nhập khẩu nhựa đường, thạch cao, xăng dầu… Trong những tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tại Khánh Hòa giảm đáng kể, với 125 doanh nghiệp, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Với mục tiêu thu vượt chỉ tiêu 3.000 tỷ đồng, Cục Hải quan Khánh Hòa đang tiếp tục công tác tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách.