Hỗ trợ 5 làng nghề xây dựng thương hiệu làng nghềSở Công Thương Hà Nội có Báo cáo số 365/BC-SCT, về kết quả thực hiện Chương trình “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2019.

Hỗ trợ 5 làng nghề xây dựng thương hiệu làng nghề

Gốm Bát Tràng

Năm 2019, các làng nghề trên địa bàn thành phố được ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí để thực hiện 3 nội dung: Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dụng và quảng bá thương hiệu; đặt thương hiệu, thiết kế biểu tượng (logo) và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiện tương ứng cho thương hiệu làng nghề; tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho thương hiệu 5 làng nghề: Làng nghề chế biên nông sản thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ; làng nghề mộc mỹ nghệ Phúc Trạch, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín; làng nghề Tò he, thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên; làng nghề nón lá Phú Châu, xã Phú Châu, huyện Ba Vì; làng nghề chè Ba Trại, xã Ba Trại, huyện Ba Vì. Tổng kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ thực hiện là 1,5 tỷ đồng.

Làng nghề được ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí để thực hiện 2 nội dung: Đào tạo tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển thương hiệu; Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho thương hiệu làng nghề là làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Tổng kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ thực hiện là 300 triệu đồng.

Có 6 làng nghề sau khi được tham gia các lớp tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề, các học viên đã nắm cơ bản về thương hiệu nói chung và thương hiệu làng nghề nói riêng; nắm được tâm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề. Rút ra được bài học kinh nghiệm về chiến lược định vị thương hiệu làng nghề, chiến lược về cạnh tranh thương hiệu làng nghề, chiến lược về quản trị phát triển thương hiệu làng nghề.

Có 5 làng nghề đã đặt tên được thương hiệu làng nghề, thiết kế biểu tượng và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu trên sản phẩm và bao gói; thiết kế dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên biển hiệu và hệ thống nhận diện ngoài trời.

Có 6 làng nghề xây dựng được bản chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề, hướng dẫn các vấn đề đối tượng sử dụng, phạm vi sử dụng, những điều cấm, quy định về việc duy trì bảo tồn và phát triển thương hiệu làng nghề.

UBND các huyện và đại diện làng nghề được hỗ trợ kinh phí xây dựng, thương hiệu làng nghề cam kết tiếp tục triển khai các nội dung tiếp theo như tra cứu, xác định và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; hỗ trợ các hoạt động, truyền thông; quảng cáo, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu làng; nghề từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác đề duy trì và phát triển làng nghề của địa phương.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất