fspin Hà Nội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 07/CTr-UBND, về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Hà Nội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2020, thành phố tập trung triển khai thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Để hoàn thành các chỉ tiêu, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đáng chú ý, trong chỉ đạo, điều hành: Thực hiện năm chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Tập trung triển khai thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ Trung ương và Thành ủy đề ra, trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, các chương trình, đề án của Chính phủ mới ban hành.

Đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu; chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, dứt điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của nhiệm kỳ và chỉ tiêu tại các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chủ động tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng; tái cơ cấu các ngành kinh tế; thực hiện hiệu quả công tác tài chính, ngân sách; tiếp tục tái cơ cấu đầu tư, khơi thông các nguồn vốn thúc đẩy tăng trưởng; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và trật tự đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tiếp tục CCHC, thi đua khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020.

Trong Chương trình hành động này, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức quán triệt, phổ biến Chương trình hành động của thành phố sâu rộng trong các ngành, các cấp; tăng cường thông tin, tuyên truyền vận động để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất