Hà Nội: Hỗ trợ hình thành, phát triển 200 doanh nghiệp khoa học và công nghệNgày 28/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND, triển khai hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Hà Nội: Hỗ trợ hình thành, phát triển 200 doanh nghiệp khoa học và công nghệẢnh minh họa

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ để hình thành và phát triển được 200 doanh nghiệp KH&CN. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND thành phố chỉ đạo tập trung thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách kết hợp điều tra khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả KH&CN)...

Cùng với đó, UBND thành phố chỉ đạo đào tạo, tập huấn nhằm hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực của các tổ chức tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng ươm tạo, hoàn thiện, làm chủ công nghệ, trực tiếp sản xuất sản phẩm từ kết quả KH&CN làm cơ sở thành lập doanh nghiệp KH&CN, góp phần thực hiện mục tiêu Hà Nội có 200 doanh nghiệp KH&CN được chứng nhận vào năm 2025.

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN đã được chứng nhận hoàn thiện, đổi mới công nghệ tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, phát triển bền vững doanh nghiệp. Hướng dẫn doanh nghiệp có hoạt động KH&CN hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định, tôn vinh, khen thưởng và nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về ươm tạo và phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Thông qua các nội dung trên nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định mới về chứng nhận và hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp KH&CN nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng KH&CN để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất