Yên Khánh (Ninh Bình) phát triển toàn diện nông thôn mới sau 10 nămEm ơi theo anh về quê hương ta đó/ Sông Đáy nghiêng mình êm trôi như dải lụa/ Ôi dáng vóc quê hương gọi tiếng thân thương, đây Yên Khánh quê mình,…Men theo ca từ ca khúc “Yên Khánh quê mình” của nhạc sĩ Chí Linh chúng tôi về Yên Khánh trong những ngày xuân nắng vàng rực rỡ.

Năm 1977,  huyện Yên Khánh được chia tách nhập vào 2 địa phương là Tam Điệp và Kim Sơn. Sau 17 năm, ngày 01/09/1994, huyện Yên Khánh được tái lập. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo khí thế và động lực mới cho sự phát triển đi lên của huyện. Trải qua 25 năm, các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Yên Khánh đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; vượt qua khó khăn, thách thức; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết các kỳ đại hội Đảng bộ huyện, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Yên Khánh là huyện có xuất phát điểm thấp: cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người thấp; sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn; nguồn lực huy động gặp nhiều khó khăn... Nhưng, với tinh thần quyết liệt, sâu sát, đồng bộ...và sau 10 năm thực hiện (2010-2020), Yên Khánh đã trở thành là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh.

Yên Khánh (Ninh Bình) phát triển toàn diện nông thôn mới sau 10 năm

Trung tâm Văn hóa huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đạt chuẩn Nông thôn mới.

Dấu ấn đầu tiên của huyện Yên Khánh trong công cuộc xây dựng nông thôn mới đó là năm 2013, xã Khánh Thiện, Khánh Thành và Khánh Phú là 3 xã đầu tiên của huyện Yên Khánh và cũng là của tỉnh Ninh Bình được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và là 3 xã đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM.

Vinh dự, được Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định công nhận huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 11/2018. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện.

Hiện nay, Yên Khánh đã khởi sắc trong diện mạo nông thôn mới. Đó là do phong trào thi đua xây dựng NTM được phát động sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện, mang tính dân chủ, tự giác, nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai, thực hiện và nhân ra diện rộng đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện đã chủ động tổ chức phát động phong trào “Toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ và bảo vệ thành quả xây dựng nông thôn mới”.

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Yên Khánh đã đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện đúng lộ trình đề ra và thực sự đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người từ 14,9 triệu đồng/người/ năm (năm 2011) lên 42 triệu đồng/người/năm (năm 2018). Giá trị sản xuất từ 127 triệu đồng/ha năm 2011 tăng lên 138 triệu đồng/ha năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội còn 1,38% Nhiều chính sách, mô hình, cách làm mới sáng tạo có tính đột phá được triển khai thực hiện có hiệu quả như dồn điền, đổi thửa gắn với tổ chức lại sản xuất; xây dựng cánh đồng mẫu lớn; thu hút các doanh nghiệp tích tụ ruộng đất; thành lập các HTX, tổ hợp tác đầu tư vốn công nghệ cao vào sản xuất nông sản sạch, an toàn có quy mô lớn mang lại hiệu quả cao gấp 2-7 lần so với cách làm thông thường.

Sản xuất công nghiệp có bước phát triển, trên địa bàn huyện có 4 khu, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và trên 2.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương. Thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả, trong 10 năm đã huy động được 4.713 tỷ đồng vào thực hiện Chương trình Xây dựng NTM, trong đó: Nhân dân đóng góp 1.329 tỷ đồng, chiếm 28%; hiến 125 ha đất, hơn 88.000 ngày công lao động.

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới diễn ra vào ngày 31/07/2019, ông Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; ông Bùi Thiện Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ đã đánh giá, ghi nhận những kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện. Để nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng nông thôn mới của địa phương, phấn đấu sớm đưa huyện Yên Khánh đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu; trong thời gian tới Yên Khánh tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Yên Khánh (Ninh Bình) phát triển toàn diện nông thôn mới sau 10 năm

Cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần vào việc xây dựng NTM bền vững.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Quản lý, sử dụng nguồn lực có hiệu quả. Phát huy tối đa, tiềm năng, lợi thế của địa phương, nắm bắt cơ hội, xác định rõ những thuận lợi, khó khănthách thức.

Cũng tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Phạm Ngọc Quý - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu, đẩy mạnh các phong trào thi đua ở các lĩnh vực, tạo động lực cho phát triển; huy động mọi nguồn lực vào xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch và lộ trình xây dựng NTM kiểu mẫu ở các xã và ở huyện; phấn đấu đến năm 2020 có 3 - 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 30 khu dân cư kiểu mẫu và năm 2025 huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Mọi nỗ lực đều hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương Yên Khánh - huyện nông thôn mới vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về nếp sống văn hoá, xứng đáng là một huyện đạt chuẩn nông thôn mới toàn diện./.

Bùi Tuấn


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất