Rời Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 sang năm 2021Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) đã quyết định rời Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 sang năm 2021.

Rời Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 sang năm 2021

Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 chuyển sang năm 2021

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ VINACAS xác định dịch Covid-19 là “bất khả kháng” và đồng ý với đề nghị của Ban Xúc tiến Thương mại VINACAS về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12.

Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 vốn dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 3/2020. Nhưng do dịch Covid-19, vào cuối tháng 1/2020, VINACAS đã quyết định rời  thời gian tổ chức đến cuối tháng 6/2020.

 Thế nhưng, với những diễn biến mới nhất của Covid-19, VINACAS đã một lần nữa quyết định hủy thời gian tổ chức Hội nghị trong năm nay và dời hẳn sang năm 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 5-7/3/2021. Địa điểm: tại Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, TP HCM (hoặc địa điểm khác có chất lượng tương đương).

Ngọc Quang
 


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất