Thủ tướng: Yêu cầu đề thi tốt nghiệp THPT 2020 học gì thi nấyThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ GD&ĐT tổ chức ra đề thi trên tinh thần “không đánh đố học sinh, học gì thi nấy nhưng phải đảm bảo chất lượng”.

Thủ tướng: Yêu cầu đề thi tốt nghiệp THPT 2020 học gì thi nấy

Thủ tướng yêu cầu đề thi tốt nghiệp THPT 2020 học gì thi nấy

Thủ tướng nhấn mạnh, kỳ thi này do Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện, làm sao phải tổ chức một kỳ thi trung thực, an toàn chất lượng trong điều kiện có dịch bệnh. Cần tăng cường thanh tra, giám sát của các cấp, các ngành, như Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, cần tăng cường sử dụng công nghệ để đảm bảo tính trung thực của kỳ thi.

Bộ GD&ĐT sớm ban hành quy chế cụ thể về kỳ thi để áp dụng toàn quốc chặt chẽ, nề nếp, an toàn.

Thủ tướng chỉ đạo, Bộ GD&ĐT phải hướng dẫn và tổ chức thanh tra, giám sát tổ chức kỳ thi tại các địa phương chứ không buông lỏng trong thời điểm này. Các địa phương chịu trách nhiệm chính.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, gồm 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và 2 bài thi tổng hợp là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Trong đó, bài thi khoa học tự nhiên gồm tổ hợp của 3 môn vật lý, hóa học và sinh học; bài thi khoa học xã hội gồm tổ hợp của 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân; riêng đối với thí sinh giáo dục thường xuyên thì chỉ gồm tổ hợp của 2 môn lịch sử, địa lý.

Thí sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thí sinh giáo dục thường xuyên phải thi 2 bài thi bắt buộc toán, ngữ văn và 1 bài thi tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.

Các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có 1 mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Kết quả làm bài của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ cung cấp; bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

N.Q


Bài liên quan